Deze nieuwsberichten hebben jullie in 2022 meest gelezen

Blog 20230112 top 10
Canva

Het voorbije jaar nam je de tijd om onze nieuwsberichten te lezen. Dit is de top 10 van de meest aangeklikte berichten. Let wel, de populariteit van de artikels zegt niets over hun actualiteitswaarde. Vaak gaat het over wetgeving en procedures die op het ogenblik van publicatie golden maar intussen zijn aangepast. Contacteer ons bij twijfel.

1. Zorg dat een bankgift niet toxisch wordt

De bankgift is de enige manier om een som geld of een effectenrekening te schenken aan de volgende generatie, zonder dat de begunstigde daarop schenkbelasting moet betalen. Er zijn echter een aantal valkuilen die ervoor kunnen zorgen dat de bankgift als nietig beschouwd wordt, waardoor de geschonken bedragen alsnog zullen belast worden.

Lees het artikel

2. Mobilisatie van vrijgestelde reserves tegen gunsttarieven

Sommige belastingvrije reserves die uiterlijk aangelegd werden voor 1 januari 2017, kan je in aanslagjaar 2021 - voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020 - en 2022 - voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2021 - tegen 15% overdragen naar de belaste reserves. Als je dit overgedragen bedrag dan opnieuw investeert in kwalificerende activa, dan daalt dat tarief zelfs naar 10%.

Lees het artikel

3. Verkoop personenwagen en BTW

Vanaf 1/1/2013 bestaat de mogelijkheid om bij de verkoop van een personenwagen de helft te factureren zonder btw en de andere helft te facturen aan 21% BTW.

Lees het artikel

4. Kan je de btw van onbetaalde facturen terugvragen?

Het is niet zo verwonderlijk dat enkele van je klanten door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en hun facturen niet meer kunnen betalen. Weet dat je doorgaans recht hebt om je doorgestorte btw terug te vragen. Maar soms gaat dat al gemakkelijker dan anders.

Lees het artikel

5. Kiezen tussen 13,64% en 30% belasting om kapitaal uit te keren

Vennootschapswinst na belasting vijf jaar in een interne spaarpot bewaren levert een behoorlijk belastingvoordeel op. Hoe kan je de liquiditeitsreserve anders beter omschrijven?

Lees het artikel

6. Lichte vracht is niet langer een manier om minder autobelasting te betalen

Net als in Wallonië verdwijnt vanaf 1 januari het fiscaal gunstregime voor lichte vracht. Particulieren die al een pickup-truck hebben kunnen van het gunstige regime blijven genieten en ook voor professionele gebruikers verandert er niets.

Lees het artikel

7. De fiscale toekomst van je auto

Vanaf juli volgend jaar dooft de kostenaftrek voor aangekochte, geleasede of gerente personenwagens op fossiele brandstoffen uit. Tegen 2026 zal de autofiscaliteit er helemaal anders uitzien. We blikken vooruit naar de plannen.

Lees het artikel

8. Moet je altijd volstorten vooraleer je het VVPR-bis dividend toepast?

De aanpassing van het vennootschapsrecht zou het tegendeel kunnen doen vermoeden maar om via de toepassing van de VVPR-bis (Verlaagde Voorheffing/Précompte Réduit) een dividend op te nemen uit je BV(BA) moet de inbreng nog steeds eerst volstort worden.

Lees het artikel

9. Maakt de bedrijfsfiets deel uit van het nieuwe normaal?

In 2015 koos 6,5% van de werknemers voor zijn woon-werkverkeer voor de fiets, dan was dat in 2018 al 9,1%. Wellicht nam de tweewieler vorig jaar de psychologische col van 10%. Maar valt er met de fiets, behalve tijd-, frustratie- en gezondheidswinst, ook fiscaal voordeel te halen?

Lees het artikel

10. Extra rompslomp voor terugbetaling ‘kosten eigen aan de werkgever’

Sinds begin dit jaar moeten alle kosten ‘eigen aan de werkgever’, die door een vennootschap aan bestuurders of medewerkers worden terugbetaald, op de individuele fiche worden verantwoord. Gebeurt dat niet dan zijn ze voor de werkgever niet langer aftrekbaar. Concreet betekent dit: extra administratief werk voor de werkgever. En kans op strenge controles, dat ook.

Lees het artikel

Op de hoogte blijven?