Moet je altijd volstorten vooraleer je het VVPR-bis dividend toepast?

Blog 41 2020

De aanpassing van het vennootschapsrecht zou het tegendeel kunnen doen vermoeden maar om via de toepassing van de VVPR-bis (Verlaagde Voorheffing/Précompte Réduit) een dividend op te nemen uit je BV(BA) moet de inbreng nog steeds eerst volstort worden.

Voor de hervorming van de vennootschapswetgeving, vorig jaar, kon je gebruikmaken van de verlaagde roerende voorheffing VVPR-bis van 15% (voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng), op voorwaarde dat het ging over nieuwe aandelen op naam, in ruil voor nieuwe inbrengen in geld en uitgegeven na 1 juli 2013. De vennootschap moest op het moment van de inbreng bovendien een kleine vennootschap zijn, de nieuwe aandelen mochten niet preferent zijn en de inbreng moest volstort zijn op het ogenblik dat het dividend toegekend werd.

Door de nieuwe vennootschapswetgeving werd, behalve voor de NV het kapitaal afgeschaft. Ook de VVPR-bis-voorwaarde, dat de vennootschap ofwel een minimumkapitaal moest hebben ofwel een kapitaal van minstens 18.550 euro, verdween. De voorwaarde dat de inbrengen volstort moeten zijn, is echter behouden.

Wat nu?

Om dividenden op te nemen met de VVPR-bis kan je als aandeelhouder vandaag twee dingen doen.

  1. Ofwel het kapitaal alsnog volstorten. In dat geval schrijf je het nog te storten bedrag over naar de bankrekening van je vennootschap, waarna wij het bedrag inschrijven op de balansrekening ‘andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’.
  2. Ofwel de VVPR-bis toepassen zonder dat je nog geld moet storten. In dat geval moet eerst de rekening ‘andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’ beschikbaar gemaakt worden. Dit kan alleen door de statuten van je BV(BA) te wijzigen in een algemene vergadering voor de notaris. Pas daarna kunnen de aandeelhouders vrijgesteld worden van de volstortingsplicht. Ook deze vrijstelling moet gebeuren via een algemene vergadering, weliswaar niet voor de notaris. Zodra de aandeelhouders vrijgesteld zijn van volstorting, kan een VVPR-bis dividend uitgekeerd worden, zonder een voorafgaande volstorting van de inbrengen.

Heb je meer informatie nodig?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?