De fiscale toekomst van je auto

Blog 36
Canva

Vanaf juli volgend jaar dooft de kostenaftrek voor aangekochte, geleasede of gerente personenwagens op fossiele brandstoffen uit. Tegen 2026 zal de autofiscaliteit er helemaal anders uitzien. We blikken vooruit naar de plannen.

Vandaag wordt in de vennootschapsbelasting voor de fiscale aftrek van auto- en brandstofkosten de gramformule toegepast.

Het aftrekpercentage = 120% – (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2)%

De coëfficiënt is afhankelijk van het type wagen en bedraagt:

  • 1 voor dieselwagens
  • 0,95 voor benzinewagens
  • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk

Afhankelijk van de CO2-uitstoot schommelt de aftrek tussen de 40% en de 100%. De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan echter nooit hoger zijn dan 40%. Het aftrekpercentage in de personenbelasting is hetzelfde, met dat verschil dat alle personenwagens aangeschaft vóór 1 januari 2018 het minimum aftrekpercentage van 75% behouden.

Vanaf 1 juli 2023

Omdat de regering de koolstofemmissie verder wil terugdringen, zullen vanaf 1 januari 2026 enkel nog elektrische auto’s zonder uitstoot of exemplaren die op waterstof rijden fiscaal aftrekbaar zijn. Vanaf 1 juli 2023 begint een overgangsfase waarin wagens op fossiele brandstof verder fiscaal ontraden worden.

Voor auto’s aangeschaft vóór 1 juli 2023 verandert er niets. Zolang ze rondrijden blijven ze op dezelfde manier aftrekbaar als vandaag het geval is.

Voor personenwagens op fossiele brandstof, aangeschaft in de periode vanaf juli 2023 t.e.m. 2025, geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid wordt in 2025 begrensd op 75%, op 50% in 2026, op 25 % in 2027 en daalt tot nul in 2028. Aangezien ook de ondergrens van 50% of 40%, voor auto’s met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer, verdwijnt, kan ook in de overgangsperiode de aftrek tot 0 herleid worden.

Beroepskosten voor een uitstootvrije auto blijven volledig aftrekbaar. Voor plug-inhybrides geldt een aparte regeling. Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van benzine of diesel beperkt tot 50%.

Daling van de aftrek voor CO2-vrije wagens

CO2-vrije wagens, aangeschaft vóór 2027, blijven levenslang volledig aftrekbaar. De aftrek vermindert nadien weliswaar sytematisch. Vanaf:

  • 2027: 95%
  • 2028: 90%
  • 2029: 82,5%
  • 2030: 75%
  • 2031: 67,5%
Contacteer ons gerust voor specifiek advies.

Op de hoogte blijven?