Uw dossierbeheerder is het vaste aanspreekpunt voor uw dagelijkse boekhoudkundige verrichtingen en vragen. Sommige dagen ontsnappen echter aan de routine. In elke bedrijfsvoering moeten er beslissingen genomen worden die impact hebben op de lange termijn. Op die scharniermomenten in de levenscyclus van uw bedrijf kan u rekenen op ons Expertenteam.

Overnames en fusies

We bepalen de waarde van het bedrijf dat u wil overnemen, leggen de mogelijkheden naast de uitdagingen en de risico’s en onderzoeken wat de beste opties zijn voor de financiering. We kunnen deelnemen aan de onderhandelingen met de tegenpartij en de bank, zodat meteen alle financiële, fiscale en boekhoudkundige aspecten overdacht kunnen worden. Het laat toe dat tijdens het due diligenceproces de voorgestelde cijfers overeenkomen met de realiteit.

Samen met een advocaat bereiden we de overeenkomsten voor om het project af te ronden.

Optimalisatie van de groepen

Heeft je vennootschap nog de juiste structuur? Beantwoordt de vorm nog aan de noden en de activiteiten van vandaag en is dit met het oog op groei of successie ook de beste keuze?

Ad hoc- of structurele begeleiding

Onze experten verlenen op afroep of proactief advies. Na het afronden van een veranderingsproces kan het ook opportuun zijn om expertenrol structureel te verankeren in de werking van uw bedrijf. Ook daarvoor kan u bij ons terecht.

Lauwers Academy

Ons Expertenteam draagt haar kennis niet alleen over als advies aan onze klanten. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van Lauwers Academy verdiepen ze aan de hand van concrete cases of actuele onderwerpen ook de kennis van onze eigen medewerkers.

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?