Kiezen tussen 13,64% en 30% belasting om kapitaal uit te keren

Blog 11
Canva

Vennootschapswinst na belasting vijf jaar in een interne spaarpot bewaren levert een behoorlijk belastingvoordeel op. Hoe kan je de liquiditeitsreserve anders beter omschrijven?

Extra loon of een dividend uitkeren is een dure manier om kapitaal uit een vennootschap te halen. Sinds het einde van boekjaar 2014 bestaat er echter een derde, voordelige manier om winst na belasting uit te keren. Je moet er alleen vijf jaar geduld voor kunnen opbrengen.

Door de winst na belasting als liquiditeitsreserve in te schrijven op de balans ontstaat een soort interne spaarpot. Die wordt vervolgens tweemaal belast. Dat klinkt niet veelbelovend, maar wees gerust, er volgt een plotwending.

Bij de aanleg van de reserve betaal je 10% aan de belastingen, bovenop de vennootschapsbelasting. Je passeert een tweede keer aan de kassa van de overheid op het ogenblik dat de reserve effectief wordt uitgekeerd. Wie vijf jaar gewacht heeft betaalt dan echter slechts 5%. Vanaf 1 januari 2020 konden deze reserves dus voor het eerst aan dit tarief uitgekeerd worden.

Besluit je toch om niet zolang te wachten, dan gebeurt dat aan 20% of aan 17% voor reserves die voor aanslagjaar 2018 werden aangelegd. Het wachten waard dus.

Maar ook een uitkering aan 0% belasting kan

Zelfs tijdens de wachttermijn van 5 jaar, kan je belastingvrij de reserve uitkeren. Dan moet je wel je vennootschap definitief stopzetten door die te ontbinden en te vereffenen. Meteen daarna een nieuwe vennootschap oprichten, met dezelfde activiteit en dezelfde personen, wordt door de fiscus als een fiscaal misbruik beschouwd.

Dubbele uitkeringstest

Sinds 1 januari 2020 is de uitkering van dividenden onderworpen aan de balanstest en de liquiditeitstest. De voordelige behandeling kan enkel als de uitkering van de liquiditeitsreserve niet tot gevolg heeft dat het netto-actief onder een minimumgrens daalt en alleen als de vennootschap haar opeisbare schulden kan blijven betalen gedurende minstens 12 maanden volgend op de uitkering.

Beide testen zijn verplicht voor onder andere de besloten vennootschap (BV), maar niet voor de commanditaire vennootschap (CommV) en de vennootschap onder firma (VOF).

Dividendenuitkering in tijden van corona

In deze coronatijden is er een belangrijke kanttekening te maken. Aangezien de uitkering van een liquiditeitsreserve een winstuitkering is, is die niet combineerbaar met de gunstmaatregelen die de overheid naar aanleiding van de pandemie heeft uitgevaardigd om ondernemers te steunen. Eén van de voorwaarden om ervan te kunnen genieten is immers dat de vennootschap geen enkele winstuitkering mag doen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

Geïnteresseerd? Of zit je toch nog meer vragen?

Contacteer ons gerust voor meer info.

Op de hoogte blijven?