• Verstrekken van advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk vlak
  • Opstellen van budgetten en begrotingen
  • Advies en bijstand bij financieringsaanvragen, investeringsprojecten - wij helpen u met de rapportering en het overleg met uw bankier
  • Raadgeving inzake organisatie en beheer
  • Subsidieonderzoeken en subsidieaanvragen - wij onderzoeken samen met u de subsidiemogelijkheden van uw onderneming en staan in voor de nodige formaliteiten met betrekking tot de aanvraag
  • Advies en begeleiding bij overname, aandelenoverdracht, familiale opvolging, waardebepaling van ondernemingen en successieplanning
  • Adviezen inzake strategisch management (audit, waardering, nazicht van voorlopige rekeningen, beheercontrolesysteem vanuit strategisch perspectief)
  • Adviezen inzake management en prognosestelling
  • Consolidatie van kleine groepen (kmo's en vzw's)
  • Analytical management accounting – kostprijsbepaling
  • Managementadvies - begeleiding bij de uitbouw van uw zaak (overname, herstructurering...)
Contacteer ons

Op de hoogte blijven?