Maakt de bedrijfsfiets deel uit van het nieuwe normaal?

blog 232020

In 2015 koos 6,5% van de werknemers voor zijn woon-werkverkeer voor de fiets, dan was dat in 2018 al 9,1%. Wellicht nam de tweewieler vorig jaar de psychologische col van 10%. Maar valt er met de fiets, behalve tijd-, frustratie- en gezondheidswinst, ook fiscaal voordeel te halen?

Een bedrijfsfiets is 3 x belastingvoordeel

De zoektocht naar alternatieven voor de auto is al een paar jaar bezig. Steeds meer mensen zijn de files, de parkeerproblemen en de stress die daarmee gepaard gaat grondig beu. Het voortschrijdend inzicht, dat we iets aan ons sedentair bestaan moeten veranderen, zorgt voor extra aantrekkingskracht. Het ruime aanbod aan e-bikes doet zelfs de moeilijk te overtuigen fietsers overstag gaan. De kans is groot dat de coronacrisis deze dynamiek zal versterken en dat (elektrische) fietsen in het woon-werkverkeer steeds meer deel uitmaken van het nieuwe normaal.

Niet alleen voor werknemers maar ook voor bedrijven kan deze duurzaamheidstrend positief uitdraaien. Investeren in de gezondheid van medewerkers zorgt voor een daling van het absenteïsme en is zonder meer positief voor het imago van een onderneming. Bovendien is het ook op drie manieren fiscaal interessant.

Aankoop van fiets en toebehoren 100% fiscaal aftrekbaar

Zowel de aankoop van een (elektrische) fiets, als de kosten en toebehoren die met fietsen te maken hebben zijn voor 100% aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud en herstelling, de aankoop van een accu of fietspomp, zelfs het plaatsen van een fietsenstalling, kleedruimtes of douches … Voor de aankoop van fietskledij geldt hetzelfde tarief. De enige voorwaarde hierbij is dat de werknemer of bedrijfsleider de fiets ook minstens voor het woon-werkverkeer gebruikt.

Geen Voordeel Alle Aard (VAA)

Als de bedrijfsfiets wordt ingezet voor woon-werkverkeer moet door de werknemer of bedrijfsleider geen VAA worden betaald. In geval van uitsluitend privégebruik daarentegen wel. Dan wordt het voordeel berekend op basis van de werkelijke waarde van de bedrijfsfiets.

Belastingvrije fietsvergoeding

Via de fietsvergoeding van maximaal 0,24 euro per kilometer, heb je als werkgever een middel in handen om medewerkers een belastingvrij extraatje te geven. Die fietsvergoeding is een gunst van de overheid en is bedoeld om mensen aan te zetten de fiets te gebruiken. Ook als de fiets gekoppeld is aan een bedrijfswagen of in het kader van de tweede pijler van het mobiliteitsbudget, is een dergelijke fietsvergoeding mogelijk.

Opgepast met de btw

De aftrekbaarheid van de btw wordt bepaald door het gebruik van de fiets. Zo is de btw enkel aftrekbaar voor het gedeelte dat de fiets louter beroepshalve wordt gebruikt. De btw kan niet worden afgetrokken voor de privéverplaatsingen en evenmin voor het gedeelte woon-werkverkeer. Als de bedrijfsfiets enkel beroepshalve wordt gebruikt, is het aan te raden om elke verplaatsing nauwkeurig te noteren.

Contacteer ons gerust voor extra inlichtingen

Op de hoogte blijven?