Zorg dat een bankgift niet toxisch wordt

Blog 15
Canva

De bankgift is de enige manier om een som geld of een effectenrekening te schenken aan de volgende generatie, zonder dat de begunstigde daarop schenkbelasting moet betalen. Er zijn echter een aantal valkuilen die ervoor kunnen zorgen dat de bankgift als nietig beschouwd wordt, waardoor de geschonken bedragen alsnog zullen belast worden.

Door een correct uitgevoerde bankgift betaal je als ontvanger geen schenkbelasting en – op voorwaarde dat de schenker nog drie jaar in leven blijft – evenmin erfbelasting. Je kan er echter voor kiezen om de schenking toch te laten registreren en dus ook 3 of 7% te betalen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien al te gul maar het heeft wel degelijk voordelen.

  • Je kan tegenover bijvoorbeeld familieleden je eigendomsrecht zwart op wit bewijzen.
  • Je kan tegenover de fiscus aantonen met welke middelen je een belangrijke aankoop hebt gefinancierd, om een hogere raming van de belastbare inkomsten te vermijden.
  • Als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na een geregistreerde schenking, moet er geen erfbelasting worden betaald op de waarde van deze schenking.

Deze periode van drie jaar kan je ook laten verzekeren. De premie zal vaak minder kosten dan de 3 of 7% schenkbelasting die je verschuldigd bent.

Veel gemaakte fouten

De pacte adjoint wordt opgemaakt vooraleer de overschrijving gebeurd is.

De pacte adjoint is een document tussen schenker en ontvanger dat dient als bevestiging van de schenking. Het document moet dan ook in de verleden tijd opgemaakt worden. De eigenlijke overschrijving is immers al achter de rug. De tegenwoordige tijd gebruiken om naar de gift te verwijzen kan mogelijk tot de nietigheid van het document als bewijsstuk leiden. De bankoverschrijving heeft dan wel plaatsgevonden, maar de ontvanger zal niet kunnen bewijzen dat het een schenking was.

De datum van de schenking en de pacte adjoint kunnen niet bewezen worden.

De datum van de schenking kan bewezen worden via de bankuittreksels. Omdat de bank uittreksels slechts 10 jaar moet bijhouden, is het ook verstandig om een kopie te maken. De pacte adjoint kan bewezen worden doordat de ontvanger de pacte adjoint, na de schenking, zonder enveloppe, aangetekend aan de schenker verstuurt. De poststempel op het document dient dan als datering. Als later een aanpassing gebeurt aan de voorwaarden van de schenking, start opnieuw een periode van 3 jaar.

Overschrijving met vermelding van het woord 'schenking' of 'gift' in de mededeling.

Er bestaat discussie over de woorden ‘schenking’ of ‘gift’ in de mededeling van de bankoverschrijving. Sommigen beweren dat hierdoor de schenking nietig wordt, anderen beweren dat de vermelding in de mededeling de overschrijving automatisch tot een 'akte' maakt , die dus moet geregistreerd worden. De beste oplossing is sowieso om niets te vermelden in het mededelingvak.

De pacte adjoint opmaken, maar uiteindelijk geen overschrijving doen.

In tegenstelling tot een schenkingsakte voor de notaris, is een pacte adjoint waardeloos zonder voorafgaanden en effectieve overdracht van de schenking.

Onvoldoende opvolgen.

Drie jaar na de gift mag de champagne ontkurkt worden. Je kan dit best goed opvolgen. Stel immers dat de schenker gedurende de drie jaar ziek wordt, dan kan zowel de schenker als de begunstigde toch nog opteren voor een registratie en betaling van de schenkbelasting van 3%. De som geld of de effectenrekening zals anders wellicht in de successie terechtkomen en belast worden aan 9 of 27%

Slecht opgestelde voorwaarden in de pacte adjoint.

In de pacte adjoint kunnen voorwaarden aan de schenking toegevoegd worden. En daarmee kan het foutlopen. Vermeld alvast geen voorwaarden die niet realiseerbaar zijn of die al te veel inspelen op emoties. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om als schenker te bepalen dat je het vruchtgebruik van de schenking behoudt. Gegeven is gegeven. Er kan wel een last voorzien worden in de vorm van een periodieke overschrijving.

Welke voorwaarden kunnen bijvoorbeeld ook:

  • Bepalen dat de ontvanger de schenking enkel kan doorgeven mits toestemming van de schenker (vervreemdingsverbod).
  • Bepalen dat de ontvanger de schenking niet kan inbrengen in de huwgemeenschap (uitsluitingsclausule).
  • Bepalen dat de schenking bij een (kinderloos) vooroverlijden terugkeert naar het vermogen van de schenker (beding van terugkeer).

Om te vermijden dat je na verloop van tijd voor onaangename verrassingen komt te staan, kan je beter advies inwinnen. Wij helpen graag.

Contacteer ons bij vragen.

Op de hoogte blijven?