Zonder bijlage bij de aangifte is huur niet meer aftrekbaar

Wil je dat onze experten dit sorteren 1
canva

Vanaf het aanslagjaar 2024 zijn huur en huurlasten slechts aftrekbare beroepskosten voor wie een bijlage bij zijn aangifte voegt. De huurkost van een woning bestemd voor huisvesting is voortaan niet meer aftrekbaar.

Concreet betekent dit dat natuurlijke personen, vennootschappen en vzw’s die een onroerend goed huren en die huur en huurlasten geheel of gedeeltelijk als beroepskosten wil inbrengen, verplicht zijn om bij hun belastingaangifte een bijlage toe te voegen met extra informatie. Het gaat om:

  • de identificatiegegevens van de verhuurder: naam, voornaam, volledig adres en rijksregisternummer of KBO-nummer voor vennootschappen;
  • het adres van het onroerend goed;
  • het bedrag van de huurvergoedingen: het gaat over zowel de huurprijs als eventuele huurvoordelen, zoals betaalde onroerende voorheffing;
  • het deel van de huur dat u als beroepskosten wordt afgetrokken.

Deze bijlage is verplicht, behalve als de huur op een factuur wordt vermeld.

Het is ook belangrijk om te weten dat de bijlage eveneens vereist is voor wie geen huur als beroepskosten aftrekt, maar een vergoeding voor vruchtgebruik, opstal of erfpacht heeft betaald. Het bedrag van de afschrijvingen op het vruchtgebruik moet jaarlijks in de bijlage bij de aangifte worden opgenomen.

Huur kan ook nooit meer aftrekbaar zijn als het een onroerend goed betreft dat geregistreerd is voor particulier gebruik.

Deze maatregel heeft vooral tot doel om te controleren of natuurlijke personen de juiste onroerende inkomsten in hun aangifte voor de personenbelasting opnemen. Het belastingtarief voor verhuur aan iemand die het gehuurde goed beroepsmatig gebruikt, is namelijk hoger dan voor verhuur aan iemand die het zuiver privématig gebruikt.

Wil je hier meer over weten?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?