Werknemers duurzaam engageren is niet louter een geldzaak

Blog 20 2
Canva

Werknemers duurzaam engageren alleen maar door hen steeds meer loon uit te betalen dreigt een onbetaalbare grap te worden. De Belgische loonnorm laat op dit vlak bovendien weinig creativiteit toe. Maar vooral: werknemers verlangen in de eerste plaats een gepersonaliseerde aanpak en een systeem dat flexibel kan inspelen op hun veranderende behoeften.

Meer dan 60% van de Belgische werknemers wil zelf zijn loonpakket kunnen samenstellen. Soms is de waarde die iemand hecht aan een product of dienst nu eenmaal groter dan de intrinsieke waarde van een som geld. Dit wil echter niet zeggen dat je als werkgever je stempel niet kan drukken. In de mogelijkheden die je aanbiedt, wordt snel duidelijk op welk thema je de nadruk wil leggen. Je visie blijkt uit je keuze voor een pakket waarin bijvoorbeeld duurzame mobiliteit een belangrijk onderdeel is. Denk aan de mogelijkheid van een bedrijfsfiets of een mobiliteitsbudget. Je focus op het welzijn van je medewerkers zal blijken uit een pakket met bijvoorbeeld extra vakantie, een hospitalisatieverzekering, een aanvullende verzekering ambulante zorgen of extra opleidingsmogelijkheden …

Win-win

De dialoog met je werknemer over het flexibel verloningspakket zal ervoor zorgen dat zijn of haar engagement groter wordt, al reiken de voordelen verder dan het strikt individuele. Je werknemers zullen over de regeling die je voor hen hebt uitgewerkt ook praten met hun vrienden en beroepsgenoten, wat dan weer een opsteker is voor de goede naam van je bedrijf en je aantrekkelijkheid op de krappe arbeidsmarkt.

Veel keuze aan het buffet

“Ook wij hebben voor dit verloningssysteem gekozen voor onze medewerkers”, zeggen zaakvoerders Anne en Luc Lauwers van Accountantsburo Lauwers. “Het wordt vaak omschreven als een cafetariaplan omdat de leden van ons team uit een buffet aan mogelijkheden kunnen kiezen. Vaak bepalen ze hun keuze op basis van hun leeftijd en gezinssituatie. En aangezien die constant evolueert, evolueert hun pakket flexibel mee. Elke keuze kan immers in tijd beperkt worden. Samen met Alice, onze partner voor strategisch en duurzaam hr-advies, flexibiliseerden en personaliseerden we ons loonbeleid en leiden we de uitwerking van het systeem praktisch en administratief in goede banen.”

Alice kan dat ook voor jouw werknemers doen.

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?