Wanneer ben jij ESG-rapporteringsplichtig?

Ontwerp zonder titel 3
Canva

In 2022 nam de Raad van de Europese Unie de CSRD-Richtlijn aan. Die verplicht bedrijven die nu al onder NFRD (Non-Financial Reporting Directive) vallen om zich vanaf 2025 te verantwoorden over de manier waarop ze omgaan met de impact van hun bedrijfsactiviteiten op milieu, maatschappij en goed bestuur. In latere fasen zullen andere ondernemingen moeten volgen.

Mocht er een verkiezing zijn over het woord dat vaakst gebruikt wordt, dan zal ‘duurzaamheid’ ongetwijfeld hoog scoren. Het is voor beleggers, klanten, banken, werknemers (in spe) en andere bedrijfspartners immers een belangrijke maatstaf voor mogelijke samenwerking. Zolang er echter geen officiële gegevens zijn om zich op te baseren blijft de communicatie over duurzaamheidsinspanningen vaak steken bij goede bedoelingen en marketingtermen. De EU wil het daarom vanaf volgend jaar anders aanpakken en verplicht bedrijven om jaarlijks met harde, verifieerbare cijfers over Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur) te rapporteren.

Duurzaamheid is meer dan milieu

Het gaat dus niet enkel over inspanningen met betrekking tot het milieu maar ook over arbeidsverhoudingen, diversiteit, inclusie, welzijn, filantropie, het nemen van efficiënte beslissingen, transparante en accurate boekhoudmethodes, ... Voor elk E-, S- en G-deelaspect werden parameters bepaald waarover ondernemingen verslag zullen moeten uitbrengen. Het resultaat is een ESG-eindscore, die stakeholders een idee moeten geven wat op vlak van duurzaamheid de risico’s zijn om met een bedrijf samen te werken.

Misschien niet/wel al voor jou

In 2025 worden in eerste instantie de ESG-rapporten van bedrijven die nu al onder NFRD vallen verwacht. Het betekent concreet dat ze in 2024, dat is niet lang meer, systematisch data zullen moeten verzamelen. Niet alleen over hun eigen duurzaamheidsinitiatieven maar vaak ook over die van bijvoorbeeld hun leveranciers. En ook al is jouw bedrijf dus nog niet meteen ESG-rapporteringsplichtig, het kan best zijn dat je klant data van jou zal opvragen omdat je als leverancier nu eenmaal deel uitmaakt van zijn waardeketen.

Wil je meer weten over de duurzaamheidverslaggeving en wat de impact kan zijn voor jouw bedrijf?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?