Vergeet je werken in onroerende staat niet te melden

Blog 45 2022
Canva

Om accuraat te kunnen controleren wil de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vooraf weten welk bedrijven op welke werven aan de slag zijn. De werfmeldingsplicht geldt sowieso voor elke aannemer die met onderaannemers werkt.

De regel sinds 2009 is dat de hoofdaannemer moet melden welke onderaannemers werken in onroerende staat zullen uitvoeren voor rekening van de bouwheer met wie hij een overeenkomst heeft gesloten. Het maakt niet uit of de opdrachtgever een particulier is of een btw-plichtige. Onderaannemers moeten aan de hoofdaannemer melden als ze op hun beurt beroep zullen doen op andere onderaannemers.

De melding moet elektronisch gebeuren op http://www.socialezekerheid.be.

Er is weliswaar één uitzondering. Een werk in onroerende staat moet niet gemeld worden als:

  • de aannemer geen beroep doet op onderaannemers én
  • het totale bedrag (exclusief BTW) lager is dan 25.000 euro.

Vooraf

De werfmeldingsplicht moet voor de aanvang van de werken gebeuren. Als in de loop van de werkzaamheden nieuwe onderaannemers bij de werf betrokken worden, moeten ze zo snel mogelijk aangemeld worden. Dat geldt ook als eerst de uitzonderingsregel van toepassing was maar het plots toch noodzakelijk blijkt om een onderaannemer in te schakelen. Of als het factuurbedrag boven de prijsofferte van 25.000 euro uitstijgt.

Werken in onroerende staat?

Werken in onroerende staat zijn werken aan een pand die je niet kan meenemen als je in de toekomst verhuist. De FOD Financiën legt het iets omstandiger uit. Het gaat over “het bouwen, verbouwen, afwerken inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen, en het geheel of ten dele afbreken van een uit zijn aard onroerend goed, evenals de handeling die er in bestaat een roerend goed te leveren en zodanig aan te brengen aan een onroerend goed, dat het onroerend uit zijn aard wordt.”

Zware boetes

Wie werken vergeet te melden riskeert een zware boete. 5% van het bedrag van de niet aangegeven werken en 150 euro voor elke verkeerde informatie.

Ben je er niet gerust in?

Contacteer ons voor alle zekerheid

Op de hoogte blijven?