Toch verlaagde RV voor ‘oud kapitaal’ van kapitaalloze vennootschappen

Blog 40 2022
Canva

VOF’s of CommV’s die tussen 1 juli 2013 en 30 april 2019 het levenslicht zagen of een kapitaalverhoging hebben doorgevoerd, en dit jaar een dividend hebben toegekend, hebben misschien onterecht 30% roerende voorheffing (RV) ingehouden. Er werd namelijk vanuit gegaan dat ze uitgesloten waren van de VVPR-bis-regeling. En dat klopt niet volgens de minister.

Elk dividend dat door een vennootschap wordt uitgekeerd is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Onder bepaalde voorwaarden kunnen kleine vennootschappen echter via de VVPRbis-regeling genieten van een verlaagd tarief van 20% of 15%. Voorwaarde is dat ze betrekking hebben op nieuw uitgegeven aandelen op naam uitgereikt naar aanleiding van een inbreng in geld na 1 juli 2013. De inbreng in geld moet bovendien volledig volstort zijn op het ogenblik dat de algemene vergadering het dividend toekent.

VOF of CommV

Vennootschappen opgericht zonder minimumkapitaal, zoals een VOF of CommV, waren initieel uitgesloten van de VVPRbis-regeling, tenzij hun maatschappelijk kapitaal door een inbreng in geld werd verhoogd naar minimaal 18.550 euro, het het maatschappelijk kapitaal van een oude BVBA.

Althans dat was zo tot 1 mei 2019 de minimumkapitaalvereiste werd afgeschaft. Er bleef weliswaar onduidelijkheid hoe de nieuwe regel zich verhield tot ‘oud kapitaal’ dat door een VOF of CommV werd opgebouwd tussen 1 juli 2013 en 30 april 2019.

15% in plaats van 30% roerende voorheffing

De minister van Financiën heeft nu bevestigd dat een VOF of CommV bij wie het kapitaal onmiddellijk na de inbreng niet minstens 18.550 euro bedroeg ook kan genieten van de VVPRbis-regeling voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2022.

Dus: een VOF of CommV die vanaf 1 juli 2013 is opgericht met een geldinbreng van minder dan 18.550 euro, kan vanaf 1 januari 2022 een dividend uitkeren aan 15% roerende voorheffing, op voorwaarde da alle andere VVPRbis-voorwaarden vervuld zijn. Zoals:

  • De dividenden werden uitgekeerd door wat de vennootschapswet een ‘kleine vennootschap’ noemt.
  • Ze komen voort uit nieuwe aandelen op naam.
  • De aandelen zijn verworven met nieuw inbrengen in geld.
  • De eigenaar ze ononderbroken in volle eigendom heeft behouden sinds de kapitaalinbreng.

Bij een toekenning of betaalbaarstelling vóór 1 januari 2022 blijft een dergelijke VOF of CommV uitgesloten van het verlaagd tarief.

Er zijn ooit duidelijker regels uitgevaardigd. Mocht je dus vragen hebben:

contacteer ons.

Op de hoogte blijven?