Registratiebelasting op eerste woning gehalveerd

20220127 blog 4bis
Canva

Om de stijging van de woningprijzen te compenseren heeft de Vlaamse overheid ingegrepen in het systeem van de registratierechten. Die worden gehalveerd voor wie een eerste eigendom wil kopen. Daar tegenover staat dat de registratiebelasting bij de aankoop van een tweede eigendom stijgt en ook de meeneembaarheid tegen 2024 helemaal verdwijnt.

Sinds 1 januari zijn dit de registratietarieven die je betaalt bij de aankoop van een woning:

  • 3% (in plaats van 6%) bij de aankoop van een enige eigen woning.
  • 1% (in plaats van 5%) bij een ingrijpende energetische renovatie of sloop en heropbouw van de enige eigen woning.
  • 12% (in plaats van 10%) voor de aankoop van een andere dan de enige eigen woning, zoals een tweede eigendom.
  • 12% (in plaats van 10%) voor de aankoop van een bouwgrond.

De bijkomende rechtenvermindering voor wie een bescheiden woning koopt, kan voortaan toegepast worden op woningen tot 220.000 euro (in plaats van 200.000 euro). In de kernsteden steeg het grensbedrag sinds 1 januari van 220.000 naar 240.000 euro. Deze woningen krijgen een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93 333 euro. De vermindering bedraagt voortaan, evenredig met de verlaging van het tarief, 2.800 euro.

Andere dan de enige eigen woning

Om van een verminderd registratietarief te kunnen genieten bij het aankopen van de enige gezinswoning mag je maar één woning bezitten. Als je nog een woning hebt, moet je die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen. Voordien was die termijn nog één jaar. Heb je wel al een woning, dan stijgt het algemeen tarief voor de aankoop van andere woning, zoals een tweede eigendom of een bouwgrond, van 10 naar 12%. Voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden blijft het tarief van 10% behouden.

Meeneembaarheid dooft uit

Meeneembaarheid betekent dat je een registratiebelasting van maximum 13.000 euro, dat je bij de aankoop van een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het bedrag dat je bij de aankoop van een volgende woning moet betalen. Tegen 1 januari 2024 moet deze regel volledig uitgedoofd zijn. Om er nog van te kunnen genieten, moet de authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning uiterlijk gebeurd zijn op 31 december 2023. De akte van de eerste aankoop moest echter al verleden zijn voor 1 januari van dit jaar.

Wil je hier meer over weten?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?