Profiteert de fiscus mee van je bitcoin-opbrengst?

Blog 50
Canva

Cryptomunten slagen er steeds beter in om de nieuwsgierigheid van de (kleine) belegger te wekken. Door de handel in Bitcoins, Ethers, XRPs en Dogecoins valt flink wat winst maken. En dus is ook de fiscus geïnteresseerd. Want ook al is er nog geen specifieke wetgeving of rechtspraak, de bestaande regels om inkomsten te belasten blijken perfect toepasbaar op de hippe digitale munten.

De waarde van cryptomunten heeft de neiging om even hard te schommelen als een peuter in een speeltuin. De fiscus ging er aanvankelijk dus vanuit dat een voorzichtig en redelijk persoon het niet zou wagen om centen te investeren in het digitale speeltje van een groep wereldwijd verspreide weirdo’s. Wie dat wel deed, kon dus verwachten dat de meerwaarde belast zou worden als ‘divers inkomen’ of ‘beroepsinkomen’.

Vragenlijst

Nadat de rulingcommissie een vragenlijst had ontwikkeld die de intentie van de bezitter duidelijker in beeld moest brengen, werd die zwartwit-houding echter wat bijgeschaafd. Op basis van de antwoorden kan de administratie immers gemakkelijker achterhalen volgens welk taxatieregime eventuele meerwaarden belast moeten worden.

Enkele rulings later aanvaardt de fiscus dat ook de kleine belegger via een cryptomunt een belastingvrije meerwaarde kan realiseren die het resultaat is van een normaal beheer van privévermogen. Om via de aan- en verkoop van cryptomunten winst te maken zonder dat de belastingen een muntje komen meepikken, moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

  • Je mag niet in de financiële sector actief zijn.
  • Je mag niet je volledige vermogen in cryptomunten beleggen.
  • Je aankoop moet kaderen in een buy- en holdstrategie, gespreid in de tijd en zonder dat je actief koopt en verkoopt.
  • Je mag niet actief zijn op allerhande fora of optreden voor anderen.

Voldoe je als belegger niet aan die voorwaarden, dan wordt je winst aan het basistarief van 33% belast of wordt het beschouwd als het resultaat van een beroepsactiviteit.

Heb je meer antwoorden nodig?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?