(Para)medische btw-vrijstelling enkel nog voor therapeutische behandelingen

Blog 40 20211005
Canva

Onder druk van Europa zullen vanaf 1 januari 2022 veel (para)medische professionals niet langer per definitie vrijgesteld zijn van btw. Alleen therapeutische behandelingen zijn voortaan immers nog btw-vrij. Bovendien zullen meer niet-gereglementeerde zorgverstrekkers hun diensten btw-vrij kunnen aanbieden.

Een (para)medische behandeling zal alleen nog btw-vrij verstrekt worden als ze voldoet aan twee voorwaarden.

De (para)medische professionals heeft de juiste opleiding genoten

Aangezien het onderscheid tussen wel en niet-gereglementeerde en al dan niet ‘erkende’ zorgverleners onder druk van de Europese Unie verdwijnt, zullen meer zorgverleners btw-vrij diensten kunnen verstrekken. Zorgverleners die door een diploma, certificaat of getuigschrift kunnen aantonen dat ze een opleiding hebben gevolgd die recht geeft op de vrijstelling, zullen dat vanaf januari ook effectief kunnen. Dat was tot nog toe niet het geval voor bijvoorbeeld osteopaten en chiropractors, ook al hadden ze een erkende opleiding genoten aan een universiteit of hogeschool.

De uitgevoerde behandeling is therapeutisch

Vanaf 1 januari zullen enkel nog therapeutische behandelingen en ingrepen vrijgesteld zijn van btw. Dat betekent dat ze op grond van een medische diagnose bijdragen tot de behandeling, verzorging en genezing van ziektes, letsels, afwijkingen en gezondheidsproblemen of de gezondheid van patiënten beschermen, in stand houden of herstellen.

Zodra je als tandarts tanden bleekt, als kinesist sporters begeleidt of als arts een medisch onderzoek uitvoert omdat je patiënt een levensverzekering wil afsluiten, ... zal je 21% btw moeten aanrekenen boven op je honorarium.

Btw-boekhouding

Je zal in de praktijk dus volgens twee systemen moeten werken en het zal aan de btw-diensten zijn om uit te maken of een behandeling al dan niet als ‘therapeutisch’ kan omschreven worden.

En tenslotte nog dit. Je zal voor niet-therapeutische prestaties nog steeds een btw-vrijstelling kunnen verkrijgen op voorwaarde dat je praktijk een kleine onderneming is met een jaarlijkse omzet die onder de 25.000 euro ligt. Al zal je ook dan een btw-boekhouding moeten voeren.

Zit je met vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren voor de antwoorden.

Op de hoogte blijven?