Opgepast dat huurinkomsten geen loon worden

20220329 blog 13
Canva

Onroerend goed verhuren aan je vennootschap is een interessante manier om geld uit je vennootschap te halen. Tot het oninteressant wordt vanwege het huurexcedent.

Huurinkomsten die je als zaakvoerder of bestuurder ontvangt voor de verhuur van een onroerend goed aan je vennootschap wordt belast aan de gebruikelijke progressieve tarieven. Je moet er echter geen sociale bijdragen op betalen en kunt er in principe ook nog een (gelimiteerde) kostenforfait van 40% van aftrekken.

Partner

Je kan de huurprijs echter beter redelijk houden. De fiscus beschouwt de huurinkomsten immers als loon zodra het bedrag groter is dan het gerevaloriseerde kadastraal inkomen van het verhuurde deel van het gebouw × 5/3. Dat ‘huurexcedent’ wordt in rekening gebracht voor je personenbelasting en je betaalt er ook sociale lasten op. De revalorisatiecoëfficiënt wordt jaarlijks herzien en bedraagt voor 2022 4,86 (voor 2021 was dat 4,63).

Soms kan het echter wel zin hebben om de huurprijs toch te verhogen. Als het onroerend goed immers ook voor een deel eigendom is van je levenspartner, die géén bestuurder is in je vennootschap, komt dat deel niet in aanmerking voor herkwalificatie.

Heb je vragen?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?