Op zoek naar loonoptimalisatie in tijden van crisis

Blog 41 2022
Canva

Alice HR, de inhouse sparringpartner van Accountantsburo Lauwers, is gespecialiseerd in het uitwerken van loonoptimalisaties voor kmo’s. Het is een kostenvoordelige manier om in crisistijden te blijven investeren in menselijk kapitaal, werknemers gelukkig te houden en nieuwe medewerkers een aantrekkelijk voorstel te doen.

De opeenvolgende crisisperiodes maakt werkgevers extra alert voor mogelijke besparingen. Budget vinden om werknemers beter te verlonen of nieuw talent aan te trekken, is daarom een moeilijk verhaal. En toch is investeren in menselijk kapitaal de manier om ook in moeilijke periodes het verschil te kunnen maken. Als loonoptimalisatie een denkpiste is waar je eerder nog nooit werk van gemaakt hebt, is het nu zeker het overwegen waard.

Op korte termijn

“Er zijn zeker twee mogelijkheden om op korte termijn een verschil te maken”, zegt projectverantwoordelijke Inge Schoorens van Alice HR. “Via cao 90 kan je werknemers belonen voor het halen van vooraf gedefinieerde, collectieve doelstellingen. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, betalen op een bruto loonbonus tot 3.558 euro enkel 13,07% sociale bijdragen maar geen bedrijfsvoorheffing. Je hoeft de bonus bovendien niet jaarlijks uit te keren, waardoor het een flexibel instrument wordt. Hetzelfde geldt voor de winstpremie, de vroegere ‘deelname in de winst’. De premie is een uitvloeisel van het Zomerakkoord dat de koopkracht van werknemers moest verbeteren.”

Een plan op maat van jouw bedrijf

Naast deze mogelijkheden die we snel kunnen realiseren, zijn er nog andere mogelijkheden, zoals vormen van alternatieve verloning of een cafetariaplan. We gaan graag na wat voor jouw bedrijf mogelijk en aangewezen is.

Bel Sophie op 0472 50 50 69 of Inge op 0477 50 08 98

Of stuur ons je vraag via mail.

Op de hoogte blijven?