Meer sectoren open voor flexi-jobbers

Flexi-jobs zijn een vorm van tewerkstelling die het mogelijk maakt om onbelast bij te verdienen naast een hoofdactiviteit. Het systeem bestaat al sinds 2015 in de horecasector en werd in 2018 uitgebreid naar andere sectoren zoals de kleinhandel, bakkerijen, kappers en warenhuizen. Sinds 1 januari 2023 zijn er nog meer sectoren waar je als flexi-jobber aan de slag kan gaan.

Om een flexi-job te kunnen doen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet:

 • gepensioneerd zijn of
 • minstens 4/5 werken bij een of meerdere andere werkgevers
 • in het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin je de flexijob wil doen, minstens 4/5 gewerkt hebben bij een of meerdere andere werkgevers.

Je kan weliswaar geen flexi-job doen bij je hoofdwerkgever of bij een werkgever waar je het voorbije jaar ontslagen bent.

In welke sectoren kan je een flexi-job doen?

Sinds 1 januari 2023 kan je als flexi-jobber ook terecht in de volgende sectoren:

 • bioscopen (PC 303.03)
 • land- en tuinbouw (PC 144 en PC 145)
 • evenementen- en cultuursector (PC 304, met uitzondering van bepaalde artistieke functies)
 • zorgsector (PC 330 en openbare instellingen en diensten met bepaalde NACE-codes, met uitzondering van bepaalde gezondheidszorgberoepen)
 • sportsector (PC 223)

In de uitvaartsector bestond sinds 2019 een officieel statuut voor de gelegenheidswerker. Ook de taken die dergelijke gelegenheidswerker mag uitvoeren zijn sinds januari 2023 uitgebreid.

Daarnaast blijft het systeem ook mogelijk in de klassieke sectoren:

 • horeca (PC 302)
 • kleinhandel (PC 119, PC 201, PC 202, PC 202.01 en PC 311)
 • bakkerijen (PSC 118.03)
 • warenhuizen (PC 312)
 • kappers en schoonheidszorgen (PC 314)

Wat zijn de voordelen van een flexi-job?

Een flexi-job heeft voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer.

Als flexi-jobber:

 • betaal je geen belastingen of sociale bijdragen op je loon;
 • behoud je al je sociale rechten uit je hoofdactiviteit;
 • heb je recht op een minimumloon van 10,97 euro per uur (11,49 euro per uur in de zorgsector) plus vakantiegeld;
 • kan je zelf kiezen wanneer en hoeveel je wil werken.

Als werkgever:

 • betaal je slechts een beperkte werkgeversbijdrage van 25% op het loon;
 • kan je snel en flexibel extra personeel inschakelen;
 • kies je tussen het invullen van een Dag Dimona-aangifte (bij een mondelinge overeenkomst) of een Dimona voor een bepaalde periode (na het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst met begin- en einddatum, uurrooster en arbeidsduur.

Hoe begin je aan een flexi-job?

Als flexi-jobber sluit je samen met de werkgever of interimkantoor een schriftelijke raamovereenkomst af. Daarin worden onder andere de duur van de overeenkomst, het loon en de functie omschreven. Daarnaast moet je ook voor elke tewerkstellingsperiode een flexi-job arbeidsovereenkomst afsluiten, waarin onder meer de begin- en einddatum, het uurrooster en de arbeidsduur worden vermeld.


Op de hoogte blijven?