Klant is voortaan verantwoordelijk als aannemer btw verlegt

Blog 5 vastgehecht btw verlegd
Canva

Sinds 1 januari 2023 ben je als klant aansprakelijk als je aannemer ten onrechte de clausule ‘btw verlegd’ op zijn factuur heeft vermeld en je daar niet binnen de maand tegen hebt geprotesteerd. Kleine ondernemers, die zelf geen btw-aangiften hoeven in te dienen, kunnen de ‘btw verlegd’ nooit toepassen.

Als een aannemer van werken in onroerende staat op de factuur vermeldt dat de btw verlegd werd, dan moet de betaling van de btw gebeuren door de btw-plichtige afnemer van de dienst. Er zijn echter een paar voorwaarden om van deze procedure gebruik te kunnen maken.

Werken in onroerende staat

De geleverde prestatie moet vooreerst betrekking hebben op werken in onroerende staat. Het gaat in eerste instantie over het bouwen, verbouwen, afwerken inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen, en het volledig of gedeeltelijk afbreken van een onroerend goed. Maar ook het leveren van en vasthechten van roerende goederen aan een onroerend goed, zodat ze zelf ook onroerend worden, valt onder de regeling.

Periodieke btw-aangiften

Een tweede voorwaarde is dat je als klant btw-plichtig moet zijn en op maand- of kwartaalbasis aangiften moet indienen. Ondernemingen, die niet meer dan 25.000 euro omzet draaien en gebruikmaken van de btw-vrijstellingsregeling, kunnen de ‘btw verlegd’ regeling bijgevolg niet toepassen. Ook landbouwondernemingen kunnen er geen gebruik van maken.

Klant is verantwoordelijk

Sinds 1 januari 2023 moet een aannemer die van het systeem gebruikmaakt volgende clausule aan zijn factuur toevoegen:

Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige gehouden is tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Deze verklaring zorgt ervoor dat de aannemer ontslagen is van zijn verantwoordelijkheid. Als hij bijgevolg de btw onterecht verlegd heeft, omdat jij bijvoorbeeld als klant een ‘kleine ondernemer bent’ of geen periodieke btw-aangiften indient, dan moet je dus binnen de maand reageren. Zo niet ben je aansprakelijk voor de betaling van de btw en de eventuele boete voor het geval je dat niet doet.

Heb je vragen?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?