Je UBO-register moet nu al aangevuld worden

Blog 45 2020

Sinds september vorig jaar moeten vennootschappen, vzw’s en verenigingen er verplicht een UBO-register op nahouden. De verplichte registratie moet voortaan bovendien aangevuld worden met extra bewijsstukken die aantonen dat de informatie “adequaat, nauwkeurig en actueel” is.

‘Informatieplichtigen’ die voor 11 oktober van dit jaar ‘het register van uiteindelijke begunstigden’ al in orde bracht, hebben tot 30 april van volgend jaar de tijd om extra bewijsmateriaal toe te voegen. Welke documenten dat precies zijn, hangt naar verluidt af “van het specifieke geval”.

  • Een kopie van het aandelenregister
  • De statuten van een vennootschap
  • Een aandeelhoudersovereenkomst
  • Een notariële akte
  • ...

De UBO-registratie en het verstrekken van de bijkomende informatie kan via het MyMinFinPro-Portaal.

Lees meer over het UBO-register.

Contacteer ons voor meer informatie en advies.

Op de hoogte blijven?