Is je webshop klaar voor de nieuwe btw-regels?

Blog 17
Canva

Als het van Europa afhangt worden in alle lidstaten, dus ook in België, de nieuwe btw-regels voor e-commerce op 1 juli van kracht. Het ‘btw-pakket voor elektronische handel’ moet het btw-stelsel voor de onlineverkoop van goederen vereenvoudigen en moderniseren en tegelijk de btw-fraude aanpakken. En ... het vereist extra gesleutel aan de webshops.

Dankzij e-commerce maakt het voor de consument niet meer uit op welke binnen- of buitenlandse webshop hij of zij zich een product of dienst aanschaft; het wordt hoe dan ook netjes aan huis geleverd. Helaas kon de btw-wetgeving de snelheid van de koeriers niet bijhouden, waardoor de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen vaak voor onduidelijkheid zorgde voor zowel leveranciers als consumenten. De nieuwe regels moeten aan die situatie een eind maken, zonder de concurrentievoorwaarden scheef te trekken.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen die trouwens enkel gelden voor de verkoop aan particulieren (B2C) die in de EU zijn gevestigd.

Lokale drempelbedragen verdwijnen

De btw-heffing gebeurt voortaan in de lidstaat van bestemming, volgens de tarieven die daar gelden. Lokale drempelbedragen worden afgeschaft. Alleen een handelaar met slechts één vestiging in één lidstaat, die voor minder dan 10.000 euro intracommunautaire B2C-verkopen verricht, kan er nog voor kiezen om de btw van de lidstaat van de vestiging toe te passen.

MOSS wordt OSS

De MOSS-regeling (Mini-One-Stop-Shop), die enkele categorieën van leveranciers al konden toepassen, wordt veralgemeend. Dat betekent alle online B2C-diensten en afstandsverkopen van goederen binnen de EU zich voor de btw niet meer zullen moeten registreren in de lidstaten waar zij de drempel van afstandsverkopen overschrijden.

De OSS-regeling laat toe slechts in één lidstaat btw-aangiften in te dienen en btw te betalen. Dat is in de lidstaat van vestiging (voor EU-ondernemingen) of in de lidstaat van identificatie (voor de niet EU-ondernemingen).

Ook kleine zendingen voortaan belast

Veel goederen die van buiten de EU komen bleven in het verleden onbelast omdat de vrijstelling voor kleine zendingen vaak al te creatief werd ingeroepen. Daarom werd de vrijstelling voor invoer van kleine zendingen van maximaal 22 euro afgeschaft. Bijgevolg zal elke invoer voortaan aan de btw worden onderworpen.

Om de administratieve rompslomp binnen de perken te houden, is voor zendingen met een intrinsieke waarde van maximaal 150 euro echter gekozen voor een regeling waardoor bij verkopen op afstand niet de invoer maar de levering aan de particuliere eindklant wordt belast. De btw wordt in dat geval via het zogenaamde IOSS-systeem voldaan. Het is evenwel belangrijk dat de leverancier vooraf een IOSS-nummer heeft aangevraagd. EU-ondernemingen doen dat in hun lidstaat van vestiging. Ondernemingen van buiten de EU kunnen kiezen waar ze zich registreren.

De regeling is niet van toepassing op accijnsgoederen, nieuwe vervoermiddelen of te installeren/monteren goederen.

Verreken en afficheer het juiste btw-tarief

Door het wegvallen van de minimale btw-drempels bij verkopen aan particulieren, kan elke verkoop via je Belgische webshop aan een buitenlandse klant nu onderworpen worden aan een andere btw-voet. Om boetes te vermijden, zal je er moeten voor zorgen dat je telkens het juiste tarief aanrekent, van het land waarin de koper woont.

De wijziging van de btw-wetgeving zal ook gevolgen hebben voor het cookiebeleid op je website. De consumentenwetgeving verplicht je immers om op je webshop de kostprijs van je producten te afficheren inclusief btw. Je webshop zal dus wellicht via cookies moeten achterhalen vanop welke locatie je potentiële klant je webshop bezoekt. Een andere optie is je prijs inclusief Belgische btw te afficheren en bij verkoop in het buitenland de btw zelf juist te verrekenen. Dit zal wellicht echter extra werk met zich meebrengen ... en bijgevolg aan de winstmarge knabbelen.

Meer weten over de nieuwe btw-regels die vanaf 1 juli in voege treden?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?