Inkoop van eigen aandelen: we zijn goed bezig

20220425 blog 16
Canva

Als vennootschap je eigen aandelen inkopen is een optie om je winst een zinvolle bestemming te geven. Zinvol omdat het bijvoorbeeld voor de buitenwereld een sterk signaal is van geloof in je eigen toekomst. Of een oplossing om je partner uit te kopen, zonder daarvoor privékapitaal te moeten gebruiken.

Beleggers een bewijs geven van je zelfvertrouwen (en en passant de waarde de hoogte in drijven) is slechts één van de boodschappen die een aankoop van eigen aandelen in zich draagt. Het kan ook een manier zijn om een aandeelhouder uit te kopen, zodat de andere aandeelhouders niet over de brug moeten komen. Bovendien moet de taart in de toekomst met minder partijen gedeeld worden. Het kan bovendien een fiscaal gunstig alternatief zijn voor een dividenduitkering, anders dan bij een dividend hoeft er in bepaalde gevallen immers geen roerende voorheffing betaald te worden.

Versoepeld door de nieuwe vennootschapswet

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) twee jaar geleden, verviel de beperking dat je maximaal 20% van je eigen aandelen mocht inkopen. Alleen fiscaalrechterlijk blijft de regel nog overeind. Binnen de twee jaar opnieuw doorverkopen of vernietigen hoeft echter niet meer.

Andere voorwaarden zijn:

  • De beslissing om aandelen op te kopen moet op de algemene vergadering genomen zijn met een ¾ meerderheid, terwijl de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen moeten vertegenwoordigen.
  • Onder meer bij een besloten vennootschap moet aan de hand van een liquiditeitstest en een nettoactieftest aangetoond worden dat er voldoende liquide middelen zijn om de aandelen aan te kopen.
  • Enkel volledig volstorte aandelen mogen ingekocht worden.
  • In principe moet de gelijkheid tussen aandeelhouders gewaarborgd worden. Daar mag alleen van afgeweken worden als alle aandeelhouders akkoord zijn.
  • Een onbeschikbare reserve moet aangelegd worden ten belope van het voor de uitkering/aankoop aangewende bedrag zolang de aandelen niet vernietigd/overgedragen zijn.

Wil je er meer over weten?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?