Hoe verandert de autofiscaliteit op 1 juli 2023?

Blog autofiscaliteit
Canva

Wie voor zijn beroepsactiviteit een auto gebruikt, mag de kosten fiscaal aftrekken op basis van de CO2-uitstoot. Hoe minder de auto vervuilt, hoe groter het deel van de kosten die je kunt aftrekken. Zo is het sinds aanslagjaar 2021 maar vanaf 1 juli 2023 komt daar toch wat verandering in.

De regering wil de autofiscaliteit vergroenen door tegen 2026 alleen nog koolstofemissievrije auto's (elektrisch of op waterstof) fiscaal aftrekbaar te maken. Voor auto's die rijden op fossiele brandstoffen (diesel, benzine, lpg of cng) zal de aftrekbaarheid geleidelijk afgebouwd worden tot nul.

Auto's met verbrandingsmotor, aangeschaft voor 1 juli 2023

Voor een auto met verbrandingsmotor, die je voor 1 juli 2023 hebt aangeschaft, verandert er niets. De kosten blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals nu, en dit zolang je de auto gebruikt. In dit geval blijft de formule voor de fiscale aftrekbaarheid zoals dat vandaag het geval is.

Het aftrekpercentage = 120% – (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2)%

De coëfficiënt brandstof is:

  • 1 voor diesel
  • 0,95 voor benzine, lpg of cng
  • 0,90 voor cng met minder dan 12 pk

De aftrekbaarheid kan nooit hoger zijn dan 100% of lager dan 50%, behalve voor auto's met een uitstoot van meer dan 200 gram CO2 per kilometer. Voor deze auto's is de aftrekbaarheid beperkt tot 40%.

Een uitzondering geldt weliswaar voor plug-inhybrides waarvoor de bestelbon of het huur-/leasecontract ondertekend wordt voor 1 juli. Voor deze auto's worden de brandstofkosten (diesel of benzine) slechts voor maximaal 50% aftrekbaar. De elektriciteitskosten blijven wel onderworpen aan de algemene aftrekregeling.

Auto’s met verbrandingsmotor, aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Voor deze auto's geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid volgens de formule zal vanaf 2025 geleidelijk afgetopt worden tot:

  • 75% in aanslagjaar 2026
  • 50% in aanslagjaar 2027
  • 25% in aanslagjaar 2028
  • 0% vanaf aanslagjaar 2029

Auto's met verbrandingsmotor, aangeschaft vanaf 1 januari 2026

Voor deze auto's geldt geen fiscale aftrek meer. Alle autokosten en brandstofkosten van auto's met een CO2-uitstoot die na deze datum worden aangeschaft, zullen naar nul gebracht worden.

Hoe blijft je toch genieten van een volledige fiscale aftrek?

De enige manier om op termijn een maximale aftrekbaarheid te behouden is kiezen voor een koolstofemissievrije auto.

Heeft u nog vragen over de autofiscaliteit?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?