Fiscale fiche 281.50 noodzakelijk in steeds minder gevallen

Blog 42 2022
Canva

Sinds 6 mei 2022 is de opmaak van een fiscale fiche 281.50 voor onder meer commissies, erelonen, vergoedingen of voordelen van alle aard enkel nog verplicht zodra het totale jaarbedrag per begunstigde hoger is dan 250 euro. En dan zijn er nog een paar versoepelingen.

Europese Economische ruimte

Fiscale fiche 281.50 dient om vergoedingen of voordelen alle aard aan te geven die je vennootschap heeft uitbetaald aan derden voor wie het belastbare beroepsinkomsten zijn. De fiscus ziet dat echter al lang door de vingers als de begunstigde van de vergoeding ook onderworpen was aan de Belgische facturatieplicht. De wet van 21 januari 2022 verruimt die tolerantie voortaan ook voor verkrijgers die niet in België gevestigd zijn maar elders in de Europese Economische ruimte.

Grensbedrag verdubbeld

Een andere uitbreiding van de toegeeflijkheid bestaat in de verdubbeling van het grensbedrag waarvoor geen fiche moet opgemaakt worden. Dat was voordien 125 euro en sinds 6 mei 2022 250 euro, per jaar en per leverancier.

Heb je vragen over dit onderwerp?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?