Cao 90, de ideale loonoptimalisatie

20220415 blog 15
Canva

Wil je werknemers extra motiveren en belonen voor het geleverde werk? In tegenstelling tot een eenvoudige loonsverhoging, kies je beter voor de alternatieve verloningsvorm van een cao 90. Deze bonus wordt toegekend als de collectieve doelstellingen worden gehaald. Het perfecte initiatief opdat werknemers en werkgever op dezelfde lijn zouden zitten, toch?

Cao 90 geeft je als werkgever ook de mogelijkheid om aan je medewerkers een sociaal en fiscaal voordelige bonus toe te kennen. Het is dus een mooie extra waaraan je medewerkers netto veel overhouden en die jij volledig fiscaal kan aftrekken. Win-win voor werkgever en werknemer.

Haal de deadline

Je ben nog net op tijd. De procedure tot invoering van een cao 90 kun je starten voor de aanvang van de referteperiode, maar ook nog als deze al loopt. Een bonusplan met een referteperiode van 1 kalenderjaar moet ten laatste op 30 april 2022 neergelegd zijn bij de FOD WASO. Ook wanneer je kiest voor een kortere referteperiode moet het plan overgemaakt zijn voor het verstrijken van een derde van de referteperiode. Werk aan de winkel dus.

De voordelen op een rij

Een cao 90 valt niet onder de kwalificatie van loon en is daarom een interessant alternatief voor een klassieke loonsverhoging. De belangrijkste voordelen van de loonbonus:

  • Voordelig op fiscaal- en sociaalrechtelijk vlak voor de werkgever. De woonbonus is volledig fiscaal aftrekbaar. Als werkgever betaal je wel een solidariteitsbijdrage van 33% bovenop het effectief toegekend voordeel.
  • Een extra stimulans voor je werknemers. De bonus is vrijgesteld van personenbelasting en is dus fiscaalvriendelijk voor je medewerkers. Ook als werknemer betaal je een solidariteitsbijdrage van 13,07%.

In 2022 mag je maximaal 3.558 euro toekennen. Een lagere bonus kan uiteraard ook.

Doelstellingen

Een goed bonusplan moet één of meerdere collectieve doelstellingen bevatten. Ze moeten duidelijk meetbaar en verifieerbaar zijn. De realisatie van de vastgestelde doelstellingen moet in ieder geval onzeker zijn. De regeling kan betrekking hebben op alle werknemers of op een duidelijk omschreven groep werknemers. De kunst bestaat erin om voor een bepaalde categorie van werknemers net die doelstelling uit te werken waarmee het beste resultaat kan worden gehaald.

De doelstellingen kunnen van economische of financiële aard zijn. Er is een brede waaier aan mogelijkheden: marktimago, mobiliteit, welzijn en ecologische doelstellingen.

Wil je hier meer over weten of heb je nood aan begeleiding bij het uitwerken van een cao 90?

Alice-HR helpt je graag verder.

Contacteer ons.

“The challenge is not to pick the best investment. The challenge is to pick the right investment.” – Don Connelly

Op de hoogte blijven?