Contacteer Buro Lauwers – boekhouder Kortrijk

U bent op zoek naar een boekhouder in Kortrijk. Dit is bijgevolg een ideale gelegenheid om Accountantsburo Lauwers aan u voor te stellen. Onze collega’s-boekhouders in Kortrijk bieden een breed pakket van boekhouddiensten aan die u zullen helpen bij de dagdagelijkse en de strategische beslissingen die u als ondernemer moet nemen. Maar daarmee is de kous niet af.

De minimumvoorwaarde voor een boekhoudkantoor is dat de experten die er werken erkend zijn door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Uiteraard zit u wat dat betreft goed. Onze boekhouders in Kortrijk zijn uiteraard bevoegd om de boeken bij te houden die de wetgever u als ondernemer of zaakvoerder verplicht bij te houden. Volgens ons bestaat de meerwaarde van een boekhouder echter niet in het feit dat hij ervoor zorgt dat u wettelijk in orde bent, maar wel in de kwaliteit van zijn begeleiding en in de informatie die hij ontsluit om uw zakelijke beslissingen op te funderen.

Totaaladvies

Onze boekhouders in Kortrijk geven daarom concrete bijstand en advies bij de oprichting van uw onderneming en begeleiden u doorheen de volledige levenscyclus van uw zaak. We hebben ons zodanig georganiseerd dat ze nauw samenwerken met deskundigen die hun expertise kunnen aanvullen. Accountantsburo Lauwers biedt bijgevolg ook ondersteuning en advies op het vlak van fiscaliteit, btw, accountancy, financieel management, vennootschapsrecht en sociaal recht.

Lees meer over ons aanbod

Boekhouder in Kortrijk … of waar u ook zaken doet

U zoek dan misschien een boekhouder in Kortrijk maar u krijgt er heel wat aanvullende expertise bij. De tijd is bovendien voorbij dat boekhouden begrensd werd door het trimestrieel fysiek overhandigen van documenten. Het manueel inboeken ervan was enorm tijdrovend, waardoor er te weinig tijd restte voor echt advies en de waardering van de informatie. Bovendien kon je als ondernemer ook altijd pas (lang) achteraf het resultaat van de inboekingen evalueren en gebruiken.

Daarom kozen we er een aantal jaar geleden al voor om van digitaal boekhouden de norm te maken. Het resultaat is dat heel wat tijdrovende taken van onze boekhouders in Kortrijk overgenomen worden door onlinetools. De vrijgekomen tijd gebruiken onze boekhouders om op basis van de cijfers concreet advies te geven. Het inboeken zelf gebeurt automatisch op basis van de documenten die u, waar u ook bent, kan inscannen en digitaal doorsturen. De verwerking gebeurt zo goed als meteen, waardoor u op elk moment de actuele financiële situatie van uw bedrijf kan inschatten en gebruiken voor uw beslissingen.

Zoekt u een boekhouder in Kortrijk maar wil u voor de rest niet meer gebonden zijn aan plaats of tijd?

Buro Lauwers – boekhouder – Kortrijk 8500 – President Kennedypark 4a
Maak meteen een afspraak met uw boekhouder in Kortrijk

Op de hoogte blijven?