Zorg op tijd voor een zorgvolmacht

Blog 292020

We denken daar niet graag aan. Aan de mogelijkheid dat we op een donkere dag niet meer in staat zijn om onze eigen belangen te behartigen. Je kan je nochtans op verschillende manieren op die tijd voorbereiden en meteen ook nog een deel van de controle behouden.

Je bent verlamd door de gedachte en neemt zelf geen maatregelen

Laat ons er eerst vanuit gaan dat de gedachte je verlamt en je niets onderneemt. Helaas verdwijnt de mogelijkheid daarmee niet dat het noodlot alsnog toeslaat en je vroeg of laat niet langer zelf in staat bent om je persoonlijke of vermogensrechtelijke belangen te behartigen. In dat geval zal de rechter je wilsonbekwaam verklaren.

Dat kan gebeuren op je eigen vraag of op vraag van iemand die er belang bij heeft en die dat kan staven met een verslag van een dokter of psychiater. De vrederechter zal in dat geval een bewindvoerder aanstellen die je alleen maar bij sommige handelingen bij moet staan of die je zal vertegenwoordigen. Sommige zwaarwichtige beslissingen zal ook de rechter zelf nog moeten bekrachtigen.

De bewindvoerder kan iemand uit je directe familie of omgeving zijn. Als de rechter echter oordeelt dat niemand in staat is om die taak op zich te nemen, zal hij een professionele bewindvoerder aanduiden; een advocaat bijvoorbeeld.

Je neemt het heft in handen nu je nog wilsbekwaam bent

Net zoals je op het gemeentehuis je voorkeuren in verband met euthanasie of orgaandonatie kan kenbaar maken op een ogenblik dat je nog in de fleur van je leven bent, kan je als bekwaam persoon ook bepalen wie je persoonlijke of vermogensrechtelijke belangen zal behartigen. Het stelt je in staat om zelf voor een belangrijk deel te bepalen hoe en door wie je vermogen beheerd zal worden. In tegenstelling tot wanneer de vrederechter een bewindvoerder moet aanstellen, blijft je als volmachtgever in de regel ook handelingsbekwaam en kan je dus ook nog steeds op eigen houtje handelingen blijven verrichten. Dat betekent dat je vandaag al je kinderen een zorgvolmacht kan geven maar dat je zelf ook nog handelingen kan blijven verrichten.

Aarzel niet om ons te contacteren als je met vragen blijft zitten.

Op de hoogte blijven?