Draai niet op voor de fiscale en sociale schulden van je (onder)aannemer

Voor werken in onroerende staat ben je als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale en fiscale schulden van je aannemer en zelfs van de onderaannemer van je aannemer. Enkel particulieren ontsnappen aan deze ‘ketenaansprakelijkheid’.


‘Inhoudingsplicht’ verplicht je na te gaan of je medecontractant sociale of fiscale schulden heeft

Ondernemers en zelfstandigen gaan er vaak vanuit dat de inhoudingsplicht niet op hen van toepassing is omdat ze zelf niet actief zijn in de bouwsector. De ketenaansprakelijkheid geldt echter voor elke btw-plichtige die ‘werken in onroerende staat’ laat uitvoeren. En die beperken zich niet tot het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken van een onroerend goed. Ook de gelijkgestelde of oneigenlijke werken in onroerende staat worden geviseerd.

Let op ‘verdoken’ contractanten

Wie dus een schoonmaakbedrijf engageert of centrale verwarming, airconditioning, sanitaire en elektrische installaties, keuken- of badkameruitrusting, wandbekleding of vloerbedekking laat leveren of plaatsen moet evenzeer op zijn hoede zijn. En ook als de installateur van je alarminstallatie, zelfs zonder dat jij daarvan op de hoogte bent, een onderaannemer inschakelt voor het jaarlijkse onderhoud van die installaties, word je verondersteld te controleren of die schulden heeft aan de fiscus of RSZ.

Of een medecontractant sociale of fiscale schulden heeft, kan opgezocht worden op de ‘check Inhoudingsplicht’-website van de RSZ en de FOD Financiën.

Als je op het moment van betaling van de factuur vaststelt dat je medecontractant RSZ-schulden heeft, ben je verplicht 35 % van het factuurbedrag (excl. btw) in te houden en door te storten naar de RSZ. Heeft hij fiscale schulden heeft, hou je 15 % van het factuurbedrag (excl. btw) in om door te storten naar de FOD Financiën. Is het factuurbedrag groter dan 7.143 euro, dan is de inhouding beperkt tot het reële bedrag van de schuld.

Zware sancties

Verzuim je als opdrachtgever aan de verplichte inhoudingsplicht, dan riskeer je hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van je medecontractant, voor 100% van de prijs van de werken, excl. btw. Bij fiscale schulden is de aansprakelijkheid beperkt tot 35%.

Als je omwille van sociale schulden al hoofdelijk aansprakelijk wordt geacht, zal de fiscus je vrijstellen van aansprakelijkheid voor fiscale schulden. Kwestie van een hoofdelijke aansprakelijkheid van meer dan 100% te vermijden. Omgekeerd zal ook de RSZ je aansprakelijkheid beperken tot 65% van de prijs van de werken als je al aansprakelijk bent geacht voor de fiscale schulden. Uiteindelijk zal je het verschuldigde bedrag moeten betalen, vermeerderd met datzelfde bedrag, bij wijze van boete.

Contacteer ons voor extra inlichtingen.

Op de hoogte blijven?