Wie sneuvelt in 2021 in de jacht op de nephybrides?

WLTP-test dreigt heel wat hybrides te buizen

Na het gesjoemel met de uitstootgegevens werd een nieuw homologatieprotocol voor auto’s geïntroduceerd. Sinds 2017 wordt de uitstoot van nieuwe modellen gemeten volgens de accuratere WLTP-methode. Veel kans echter dat vanaf volgend jaar ook oudere wagens op deze norm worden afgerekend … waardoor heel wat fiscaal interessante (leasing)modellen in ongenade dreigen te vallen.

Sinds 1 januari viseert de fiscus een hele lijst nephybrides die aangekocht, geleased of gehuurd zijn vanaf 1 januari 2018. Het gaat over plug-in-hybrides die op papier een lage CO2-uitstoot hebben maar in de praktijk behoorlijk vervuilend zijn. Daardoor verloren ze hun fiscaal gunstige status en worden ze belast zoals hun spiegelmodel in benzine- of dieselversie. Als dat niet bestaat, dan wordt de catalogusuitstoot met 2,5 vermenigvuldigd. Enkel hybridewagens die maximaal 50 gram CO2 per kilometer uitstoten met een batterij van minstens 0,5 kWh per 100 kilogram, mogen zich die titel nog toe-eigenen.

En aangezien ook het voordeel alle aard (VAA), het belastbare forfait voor het privégebruik van een salariswagen, op basis van de CO2-uitstoot wordt berekend, kan ook die vanaf dit jaar fors de hoogte ingaan.

Eén kanttekening: wagens die in 2018 geleverd werden maar waarvan de bestelbon of het leasingcontract nog in 2017 werd getekend, vallen nog net onder de oude regeling.

Wordt WLTP de algemene norm?

Als de overheid de WLTP-waarden vanaf volgend jaar ook als evangelie hanteert voor wagens die sinds 2018 werden ingeschreven, dan zullen nog heel wat meer wagens in fiscale ongenade vallen. Ook al blijft hun uitstoot volgens de klassieke NEDC-normen beneden de 50 gram, dan is de kans groot dat de nieuwe meetprocedure hen laat zakken voor de test.

De gesprekken tussen de sector en de fiscus zijn nog niet afgerond. Hopen dat ook de nieuwe lichting nephybrides nog niet meteen in ongenade vallen, is goed. Uitkijken naar modellen die resoluut de groene kaart trekken, is wellicht beter.

Geef gerust een seintje mocht je meer informatie wensen.

Op de hoogte blijven?