Werf nog dit jaar je eerste werknemer aan

Blog 382020

Tenzij de regering nog snel actie onderneemt, loopt op 31 december de doelgroepvermindering voor de aanwerving van de eerste werknemer af. Om te profiteren van een levenslange vrijstelling van de patronale basisbijdrage, kan iedereen die zijn eenmanszaak op korte termijn wil uitbreiden, dat dus beter nog dit jaar doen.

Om de werkgelegenheid te stimuleren en ondernemers over de streep te trekken die afgeschrikt worden door de hoge personeelskosten, nam de regering bij de onderhandelingen over de belastinghervorming een drastische maatregel. Zelfstandigen of vennootschappen die tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020 een eerste personeelslid op de loonlijst zetten of die in het jaar daarvoor geen meertewerkstelling meer hadden gerealiseerd, hoeven voor de rest van hun bestaan geen patronale basisbijdragen te betalen.

Niet persoonsgebonden

De vrijstelling is bovendien niet gekoppeld aan een persoon maar aan de eerste tewerkstelling. Als je met andere woorden als ondernemer na een tijd ook het eerste ontslag van je carrière moet doorvoeren, blijft de maatregel ook gelden voor de vervanger die je vervolgens weer zal aannemen. Alleen voor studenten en gelegenheidsmedewerkers kan je er niet van genieten.

Aangezien de regering geen aanstalten maakt om het KB waarop de gunstmaatregel gebaseerd is aan te passen, loopt de maatregel eind dit jaar dus af. Wie vanaf 1 januari zijn eerste personeelslid op de loonlijst zet, zal dus wel de rekening gepresenteerd krijgen.

Voor de tweede tot de zesde werknemer

In het kader van de taxshift werd ook de vermindering van de sociale bijdragen voor de aanwervingen van de volgende vijf werknemers uitgebreid. Voor hen geldt een doelgroepvermindering van 1550 tot 450 euro, weliswaar beperkt tot maximum 13 kwartalen.

Nog niet volledig overtuigd?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?