Wat wijzigt er vanaf 01 januari 2014?

Wat wijzigt er vanaf 01/01/2014?
- Het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden wordt van kracht
- Er is een verhoging van de drempel betreffende de periodieke kwartaalaangiften BTW: 2.500.000 EUR omzet ipv 1.000.000 EUR omzet
- Er is een verhoging voor de BTW van het minimumbedrag aan activa dat beschouwd wordt als bedrijfsmiddel van 250 EUR naar 1.000 EUR.
- Advocaten worden onderworpen aan het normaal tarief van de BTW, i.e. 21%.
- De woonbonus (belastingvermindering in de PB voor de aankoop van een eigen woning) wordt omgevormd naar een evenwaardige belastingvermindering tegen het marginaal tarief (tot 31/12/2014)
- Het Vlaams huurgarantiefonds gaat van start. Verhuurders kunnen aansluiten voor 75 EUR/huurcontract, zodat bij wanbetaling max. 2.700 EUR of drie maanden huur word verzekerd.
- Geen enkele zelfstandige, die vroegtijdig met pensioen wilt gaan, moet nog een malus betalen.
- De aanschaffingsprijs van dienstencheques wordt verhoogd van 8,50 EUR naar 9,00 EUR voor de eerste 400 cheques (800 cheques per gezin), daarboven bedraagt de prijs 10 EUR per cheque.
- Verlaging cashdrempel. De cashdrempel daalt van 5.000 EUR naar 3.000 EUR (in de vastgoedsector volledig verbod van cashbetalingen). Betreft het een factuur van 3.000 EUR of meer dan mag u wel nog een cash voorschot betalen van max 10% of max. 3.000 EUR. Het opsplitsen van een factuur in meerdere facturen onder de 3.000 EUR, mag niet.
- Er is een hogere energiepremie voor wie gelijktijdig zijn muur isoleert en de ramen vervangt door hoogrendementsglas (aanvraag bij de netbeheerder)


Op de hoogte blijven?