Waar staan de flitspalen van de fiscus?

De fiscus heeft een lijst gepubliceerd van particulieren en ondernemingen die de komende maanden onder het vergrootglas worden gelegd. De controles gaan over de inkomstenjaren 2016, 2017 en 2018. Er werd zowel een lijst met specifieke aandachtspunten voor particulieren als voor ondernemingen opgesteld. Al wil dat uiteraard niet zeggen dat er geen andere controles kunnen uitgevoerd worden.

Particulieren

De fiscus zegt zich te zullen toespitsen op particulieren die:
  • aanspraak maken op de aftrek van een onderhoudsgeld, vooral als u dat overschrijft naar het buitenland.
  • als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten hebben afgetrokken.
  • de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed niet correct hebben aangegeven. Het gaat in het bijzonder over onroerende goederen die door de huurders voor professionele doeleinden wordt gebruikt. De fiscus zal nagaan of u zich niet beperkt tot de aangifte van het kadastraal inkomen.
  • de roerende inkomsten van rekeningen in het buitenland niet correct hebben aangegeven.
  • hun belastingaangifte niet hebben ingediend, ook niet na een herinnering en vooral als dat al niet de eerste keer is.
Ondernemers

Als ondernemer loopt u een hoger risico op fiscale controle als:
  • u geen 10% heeft betaald bij het aanleggen van een liquidatiereserve.
  • u niet al uw inkomsten uit het buitenland heeft aangegeven.
  • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt.
  • de omzet van uw onderneming abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van gelijkaardige ondernemingen.
  • uw onderneming werd opgericht als holding en u achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.
Heeft u vragen?
Aarzel niet om ze voor te leggen aan onze experts.

Op de hoogte blijven?