Vraag de Corona-Hinderpremie nu aan

Een aanvraag indienen kan tot en met 5 mei

Je komt in aanmerking voor de Corona-Hinderpremie als je bedrijf verplicht moet sluiten door de corona-sluitingsmaatregelen. Ook als je winkel of bedrijf gesloten is maar je blijft online verkopen, hebt je recht op de tegemoetkoming.

Je onderneming moet ook aan volgende voorwaarden voldoen.
  • Het is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • Het is een eenmanszaak en jij bent zelfstandige in hoofdberoep.
  • Het is een zelfstandige activiteit in bijberoep. In dat geval kom je alleen in aanmerking alleen als je gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd bent als een zelfstandige in hoofdberoep.
  • Het is een vereniging of vzw met minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • Je onderneming bevindt zich niet in een niet-actieve toestand (bijvoorbeeld door faillissement, vereffening of stopzetting).
    Je onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. Dus alleen wie een winkel of een publiek toegankelijke fysieke inrichting had, waar voordien klanten werden ontvangen, komt in aanmerking.

Hier vind je meer details over de voorwaarden voor de corona-hinderpremie.


Meerdere vestigingen

Als je onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht sluiten, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal 5 per onderneming, op voorwaarde dat er voor elk van die bijkomende vestigingen minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is dat ingeschreven is bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). De onderneming moet ook in dat geval maar 1 aanvraag indienen.De steun wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor 1 ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

Start hier je aanvraag voor de Corona-Hinderpremie.

Contacteer ons met je vragen

Heb je vragen en bezorgdheden of ben je op zoek naar meer duidelijkheid in de puzzel aan coronamaatregelen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

We hebben daarvoor:
  • een centraal telefoonnummer: 055 20 77 52
    een mailadres:
info@buro-lauwers.be

Je vraag wordt behandeld door onze experten en opgevolgd door je dossierbeheerder.

Heel veel moed en laat van je horen zodra we kunnen helpen!

Op de hoogte blijven?