Voorkom dat de rente op je rekening courant als dividend wordt belast

Als je als vennoot of bedrijfsleider geld leent aan je vennootschap, heb je recht op interesten. De fiscus heeft er echter voor gezorgd dat dit geen manier kan zijn om goedkoop geld uit je vennootschap te halen. Zodra het geleende bedrag en de intresten die eruit voortvloeien buiten proportie zijn, beschouwt de fiscus de opbrengst als een dividend, die standaard aan een roerende voorheffing van 30% belast wordt en voor je vennootschap niet aftrekbaar is.

De intresten die je vennootschap betaalt op een rekening courant zijn aftrekbaar op voorwaarde dat het geleende bedrag binnen de perken blijft. Het bedrag dat je aan je vennootschap uitleent mag niet hoger zijn dan de som van het kapitaal en de reserves van de vennootschap.

Daarnaast dient er ook een marktconforme intrestvoet aangerekend te worden. Hoeveel interesten je mag krijgen wordt jaarlijks vastgelegd door de Nationale Bank. In 2022 was dat 4,07% en dit jaar is dat gestegen tot 5,70%. Neem je een hogere intrestvoet dan wordt het overgedreven gedeelte eveneens gekwalificeerd als niet-aftrekbare dividenden.

Wat wordt verstaan onder 'rekening courant'?


Een rekening courant is een boekhoudkundige term die de onderlinge schulden of vorderingen tussen aandeelhouders en de vennootschap weergeeft. Het is dus een rekening waarop alle transacties tussen de partijen worden geregistreerd. Er zijn twee soorten rekening courant. Een rekening courant-passief betekent dat de vennootschap geld schuldig is aan de aandeelhouder. Een rekening courant-actief betekent dat de aandeelhouder geld schuldig is aan de vennootschap.


Op de hoogte blijven?