Voorkom dat de rente op je rekening courant als dividend wordt belast

Blog 10 rc

Als vennoot of bedrijfsleider heb je de mogelijkheid om geld uit je vennootschap te lenen en daarvoor rente te ontvangen. Let echter op dat je niet te veel rente aanrekent, want de fiscus beschouwt de opbrengst dan als een dividend. Dit wordt belast met een roerende voorheffing van 30% en is voor je vennootschap niet aftrekbaar.

Om te vermijden dat de rente op je rekening courant als dividend wordt belast, moet je je aan enkele voorwaarden houden.

Herkwalificatie

Het geleende bedrag mag niet hoger zijn dan het totaal van het kapitaal en de reserves van de vennootschap. Bovendien moet de rente marktconform zijn. Jaarlijks bepaalt de Nationale Bank het maximale rentepercentage. Voor 2022 was dit 4,07%, voor dit jaar is dat gestegen tot 5,70%. Als je meer rente aanrekent dan dit maximum, wordt het overschot gekwalificeerd als een niet-aftrekbaar dividend.

Rekening courant?

Een rekening courant is een boekhoudkundige term die de onderlinge schulden of vorderingen tussen aandeelhouders en de vennootschap weergeeft. Er bestaan twee soorten rekening courant: een actieve en een passieve. Een actieve rekening courant betekent dat de vennootschap geld schuldig is aan de aandeelhouder, terwijl een passieve rekening courant betekent dat de aandeelhouder geld schuldig is aan de vennootschap.

Wil je hierover meer informatie?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?