Verplicht houden van een dagontvangstenboek

Er wordt vastgesteld dat er momenteel regelmatig controles gebeuren bij de klanten op de aanwezigheid van een dagontvangstenboek. Het niet hebben van een dagontvangstenboek resulteert in een btw-boete.

Het dagontvangsten-boek is verplicht voor levering van goederen en verstrekken van diensten aan natuurlijke personen die deze goederen/diensten bestemmen voor hun privégebruik en waarvoor de belastingplichtige geen factuur uitreikt.

Het dagboek van ontvangsten dien gehouden te worden in de vorm van een boek (dus geen losse bladen via excel), waarvan de bladen genummerd zijn.

Steeds bereid tot verdere inlichtingen

Op de hoogte blijven?