Verhuis kantoor Ronse

Het is zover!
Ons kantoor in Ronse verhuist vrijdag 22 april naar de nieuwe locatie.
We hebben het (zoals in Kortrijk) niet te ver gezocht en blijven in de Viermaartlaan.
Vanaf 25 april a.s. ontvangen wij U dan ook graag in de Viermaartlaan 197 te 9600 Ronse.
Telefoon, fax en emailadressen blijven ongewijzigd.

Op de hoogte blijven?