Vergeet je 240 euro roerende voorheffing niet terug te vragen

Blog 25

De eerste schijf van dividenden van bepaalde Belgische en buitenlandse aandelen is vrijgesteld van roerende voorheffing. Maar … je hebt ze wel al betaald. Om van het belastingvoordeel te genieten, moet je dus zelf actie ondernemen.

Vrijstelling van 800 euro per persoon

Het was je misschien eerder al opgevallen: geld krijgen is minder evident dan geld betalen. Dat is alvast zo voor de roerende voorheffing die werd ingehouden op de dividenden van bepaalde Belgische en buitenlandse aandelen. Als die onderworpen waren aan het tarief van 30% dan kan je voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) maximaal 240 euro recupereren. Dat komt neer op 800 euro aan dividenden.

Terugvorderen via het aangifteformulier personenbelasting

Omdat de heffing van roerende voorheffing automatisch bij de inning is gebeurd maar de vrijstelling aan de bron niet werd verrekend, moet je dus het bedrag terugvorderen. Concreet kan je de ingehouden roerende voorheffing vermelden onder code 1437 en 2437 van je aangifteformulier voor personenbelasting. Het dividendbedrag zelf hoeft je niet te vermelden.

De vrijstelling is persoonlijk, dus zowel jijzelf als je partner hebben er recht op.

Wil je meer uitleg: contacteer ons!

Op de hoogte blijven?