U kan via uw belastingaangifte 192 euro recupereren

Om burgers aan te moedigen om rechtstreeks te investeren in bedrijven is er voor inkomstenjaar 2018 een belastingvrijstelling voor dividenden ingevoerd via de personenbelasting. De vrijstelling bedraagt maximaal 640 euro. Voor inkomstenjaar 2019 bedraagt de vrijstelling 800 euro.

Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden komen in aanmerking behalve:
  • dividenden van juridische constructies of verkregen door tussenkomst van juridische constructies,
  • dividenden van instellingen van collectieve beleggingen,
  • dividenden verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

Hoe krijgt u de eerder ingehouden roerende voorheffing terug?
U kunt de roerende voorheffing die al ingehouden werd op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting. Daarvoor vult u het bedrag in via de codes 1437-18 of 2437-85 van uw aangifte. U kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 640 euro aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30% is, kunt u dus maximum 192 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (640 euro x 30%). U kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.

En als er nog geen roerende voorheffing werd ingehouden?
Op buitenlandse dividenden is vaak geen roerende voorheffing ingehouden. De eerste schijf van 640 euro moet u niet aangeven, de rest wel.
Als u dividenden met en zonder inhouding van roerende voorheffing hebt verkregen, mag u zelf kiezen op welke u de vrijstelling toepast.
Om de vrijstelling toe te passen op dividenden waarop roerende voorheffing is ingehouden, moet u de roerende voorheffing die op de vrijgestelde dividenden is ingehouden, invullen in code 1437-18 of 2437-85 van uw belastingaangifte. Om de vrijstelling toe te passen op dividenden waarop geen roerende voorheffing is ingehouden, moet u de vrijgestelde dividenden niet in uw aangifte vermelden.

En wat als ik een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijg?
Dan zit er niets anders op dan de vereenvoudigde aangifte verbeteren en die roerende voorheffing in te vullen in de codes 1437-18 of 2437-85 via MyMinfin of via het antwoordformulier.

Of vraag ons om dat voor u te regelen.

Op de hoogte blijven?