Tax shelter voor investering in aandelen van startende vennootschappen

Het gaat omeen belastingvermindering voor natuurlijke personen die onder bepaaldevoorwaarden inschrijven op nieuwe aandelen uitgegeven door een startende KMO,of op rechten van deelneming in een erkend startersfonds dat de aldusingezamelde gelden op zijn beurt belegt in nieuwe aandelen uitgegeven doorstartende KMO's . Per jaar kan op deze manier in het beste geval tot 30.000 EURbelastingvermindering genoten worden (en soms zelfs tot 45.000 EUR). Per jaarkomt maximum een bedrag van 100.000 euro in aanmerking voorbelastingvermindering;
De aandelenwaarop ingeschreven wordt (rechtstreeks of via een startersfonds), moeten uitgegevenzijn naar aanleiding van de oprichting van een kwalificerende KMO of naaraanleiding van een kapitaalverhoging binnen vier jaar na de oprichting ervan.De vennootschap mag bovendien ten vroegste opgericht zijn op 1 januari 2013.
Het maximaalbedrag dat een starter op deze manier kan ontvangen bedraagt 250.000 euro.
Meer info bij uw dossierbeheerder.

Op de hoogte blijven?