Taks shift: tarief roerende voorheffing verhoogt van 25% naar 27% - Hoe anticiperen?

Zoals reeds vroeger aangekondigd werd, wordt het tarief in de roerende voorheffing 27% vanaf 1/1/2016.
De verhoging naar 27% zal toegepast worden op de gewone dividenden, die niet kunnen genieten van een bijzondere regeling en op intresten die worden toegekend op het creditsaldo van een rekening-courant in een vennootschap.
Wanneer de betaalbaarstelling nog gebeurt in 2015 dan kunnen deze dividenden en intresten nog een laatste maal genieten van het tarief van 25%.
Voor dividenden kan dit gebeuren door een tussentijds dividend toe te kennen via een bijzondere algemene vergadering die dient gehouden te worden in 2015. De aangifte en de betaling van de roerende voorheffing dient te gebeuren in 2015.
Voor intresten op rekening-courant dient de aangifte in de roerende voorheffing en betaling te geschieden voor 31/12/2015.
Aan de lagere tarieven inzake roerende voorheffing voor “vastklikreserves” (omgezet in kapitaal onder de tijdelijke regeling der vorige regering), voor liquidatiereserves en voor dividenden uit kapitaalinbrengen sedert 01.07.13, wordt momenteel nog niet geraakt

Op de hoogte blijven?