Stel de vergroening van je wagen(park) niet uit

Blog 29 3
Canva

Het is geen verrassing dat de overheid de voertuigen op de Belgische wegen wil vergroenen. Bedrijfsvoertuigen zijn de komende jaren de motor om die ambitie te realiseren. De aftrekbaarheid van de aankoop van voertuigen met verbrandingsmotoren zal daarom systematisch worden herleid tot 0% in 2026, terwijl de aankoop van groene alternatieven verder zal worden aangemoedigd.

2026 is weliswaar geen scherpe grens. Om de aankoop van nieuwe of tweedehands diesel- of benzinevoertuigen al op kortere termijn te ontraden, wordt de aftrekbaarheid van autokosten al vanaf 1 juli 2023 verder begrensd. Aangezien hybride voertuigen ook nog een motor op fossiele brandstof aan boord hebben, geldt die regel ook voor hen.

Voor personenwagens met een verbrandingsmotor die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden aangeschaft, komt er een overgangsregeling. Voor aanslagjaar 2026 wordt de aftrekbaarheid begrensd tot maximaal 75%. Voor aanslagjaar 2027 kan de aftrek niet hoger zijn dan 50% en voor aanslagjaar 2028 maximaal 25%. Vanaf aanslagjaar 2029 is aftrek niet langer mogelijk. Wie bij de berekening uitkomt op een hoger aftrekpercentage dan de maximumwaarden, dan wordt de aftrek gereduceerd tot de drempelwaarde. Ook de ondergrens van 40 en 50% worden tijdens de overgangsperiode dus opgeheven, waardoor de fiscale aftrek tot 0% kan dalen

Koolstofemissievrije wagen

Elektrische wagens en voertuigen op waterstof blijven voor 2027 wellicht volledig fiscaal aftrekbaar. Voor de periode daarna werd een aflopend schema opgesteld:

  • Aankoop in 2027: 95% aftrekbaar
  • Aankoop in 2028: 90% aftrekbaar
  • Aankoop in 2029: 82,5% aftrekbaar
  • Aankoop in 2030: 75% aftrekbaar
  • Aankoop in 2031: 67,5% aftrekbaar

Laadpalen

Een elektrische wagen die je amper kan opladen is niet bepaald aantrekkelijk, dus wordt ook de installatie van laadpalen beloond. Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 december volgend jaar investeren in de plaatsing van een laadpaal, zullen de kosten voor 200% kunnen recupereren. Tot eind augustus 2024 wordt de aftrekbaarheid vervolgens herleid tot 150%.

Om in aanmerking te komen voor deze fiscale incentives, zullen de laadpalen gedurende een belangrijk deel van de dag toegankelijk moeten zijn voor derden. Ze moeten bovendien van het intelligente type zijn zodat de laadtijd en het laadvermogen gestuurd kan worden.

Zachte mobiliteitspijler wordt versterkt

In bedrijven waar werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen kunnen inruilen voor een mobiliteitsbudget worden na de zomer in de tweede pijler nieuwe bestedingsmogelijkheden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer over: een forfaitaire voetgangerspremie van maximaal 0,24 euro/km, abonnementen voor het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden van de werknemer en parkeerkosten in het kader van het gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Heb je vragen over je wagenpark of duurzame mobiliteit?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?