Sociale flitscontroles nieuwe stijl

Een voorafgaande audit door 'Alice' kan veel problemen vermijden

Deze maand maken bedrijven uit de elektrotechnische sector, de bouwsector en de horeca kans op onverwacht bezoek van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter.

Het informatieve en preventieve karakter van de inspecties neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten zwaarwichtige inbreuken blauwblauw laten. In januari werden bedrijven uit de schoonmaaksector onder de loepe genomen. 93 ondernemingen werden gecontroleerd en 41 daarvan bleek om de een of andere reden niet in orde.

Grotere pakkans

Vroeger werden dergelijke controles per dag uitgevoerd en kort daarvoor gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Vanaf dit jaar worden maandcampagnes aangekondigd, waardoor de pakkans groter wordt.

Voor dit jaar staan volgende flitscontroles op het programma:
  • Maart: Elektrotechnische en bouwsector en horeca (16 - 22 maart)
  • Mei: taxi- en vervoerssector
  • Juli: land- en tuinbouwsector
  • September: carwashsector
  • November: vleessector

Voorkom problemen met onze sociale audit


Om te voorkomen dat je bij een onverwacht bezoek van de sociale inspectie voor verrassingen komt te staan, kan je de experten van onze HR-afdeling ‘Alice’ een doorlichting laten uitvoeren. We gaan dan na of je helemaal volgens het boekje werkt voor wat betreft onder meer Dimona, deeltijdse arbeid, werkloosheid, buitenlandse arbeiders. Daarna kan je op je twee oren slapen.

Geef gerust een seintje mocht je hierin geïnteresseerd zijn.

Op de hoogte blijven?