Rechtsbijstandsverzekering is voortaan fiscaal interessant

Zeker van rechtsbijstand en fiscaal voordeel tot 195 euro

Om de rechtsbijstandsverzekering aantrekkelijker te maken, besloot de regering er een fiscaal voordeel aan vast te koppelen. Sinds 1 september vorig jaar ben je dus niet alleen zeker dat de kosten van een juridisch geschil de pan niet uit swingen maar ook van een belastingvoordeel tot 195 euro per belastbaar tijdperk.

Een rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat de kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, technische adviseurs, bemiddelaars, arbiters, kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en van de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken tot een bepaald niveau gedekt worden. Ook conflicten over arbeidsovereenkomsten of statuten van ambtenaren of zelfstandigen komen voortaan in aanmerking tot een bedrag van maximaal 195 euro per belastbaar tijdperk. De belastingvermindering is gelijk aan 40% van het in aanmerking te nemen bedrag. De premies kunnen weliswaar niet ingebracht worden als beroepskosten.

Is deze verzekering interessant voor jou of volstaat de rechtsbijstand die sowieso al in je auto- of brandverzekering vervat zit?
Contacteer ons voor meer informatie.

Op de hoogte blijven?