Pensioenen voor zelfstandigen

Wat wijzigt er:
 • -Wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar
 • -Vervroegd pensioen is nog mogelijk :
 • -In 2016 : leeftijd 62 jaar en loopbaan van 40 jaar
 • -In 2017: leeftijd 62,5 jaar en loopbaan van 41 jaar
 • -Loopbaanjaar voor vervroegd pensioen:
 • -2 betaalde kwartalen in hoofdberoep
 • -Jaren tellen nooit dubbel
 • -Studiejaren tellen nooit mee
Voor de berekening van het pensioen wordt rekening gehouden met:
 • -Inkomen (minimum 13.010,- € en maximum 56.182,- €)
 • -Indien men dus meer verdient dan 56.182,-€, bouwt men geen bijkomend pensioen meer op
 • -Gezinssituatie: alleenstaand pensioen: 60% en gezinspensioen: 75%
 • -Loopbaanjaren:
 • -In hoofdberoep en één jaar = 4 kwartalen
 • -Gelijkgestelde jaren (studiejaren, militaire dienst, gelijkstelling ziekte, voortgezette verzekering)
Hoe wordt pensioen berekend:
Tot 1984: 1/45 x fictief belastbaar inkomen x gezinssituatie
Vanaf 1984: 1/45 x reëel belastbaar inkomen x coëfficiënt x gezinssituatie
Wie heeft recht op het minimumpensioen:
 • -Loopbaanvoorwaarde van minimum 30 jaar (voor zelfstandigen betekent dit 4 kwartalen in hoofdberoep sociale bijdragen betalen)
 • -Minimumpensioen met 45 jaren loopbaan bedraagt voor:
 • -Alleenstaande: 1.168 €/maand
 • -Gezinspensioen: 1.460 €/maand
 • -Voor 35 loopbaanjaren: 35/45 x minimumpensioen
 • -Gelijkgestelde jaren: militaire dienst, studieperiode, ziekte, palliatief verlof, voortgezette verzekering
 • -Regularisatie van de studiejaren is interessant voor de hoogte van het pensioen en niet voor het vervroegd pensioen.
Verder werken na pensioen ?
 • -< 65 jaar: netto 6.238 € per jaar maximum, anders vermindering van pensioenbedrag
 • -Onbeperkt bijverdienen zonder verlies van pensioen:
 • -Vanaf 1 januari waarin men 65 jaar wordt
 • OF
 • -Bij een loopbaan van minstens 45 jaar

Op de hoogte blijven?