Over de Winwinlening en andere Vlaamse coronamaatregelen

Blog 282020

Vorig jaar leenden kmo's 62,5 miljoen euro van vrienden en familieleden. Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om de modaliteiten van de Winwinlening uit te breiden.

Hogere grensbedragen

In Vlaanderen bestaat sinds 2006 de Winwinlening, een instrument waarbij je tot 50.000 euro kan lenen aan een bevriende kleine ondernemer, in ruil voor 2,5 procent korting op je personenbelasting. In totaal zijn er op dit moment 19.000 Winwinleningen geregistreerd maar dat worden er ongetwijfeld meer want de Vlaamse regering trekt naar aanleiding van de coronacrisis de grensbedragen op.

Privépersonen kunnen voortaan een lening van maximaal 75.000 euro verstrekken, in plaats van 50.000. Een bedrijf kan met de Winwinlening 300.000 in plaats van 200.000 euro lenen. De looptijd wordt ook flexibeler: tussen vijf en tien jaar in plaats van acht. Ten slotte wordt de overheidswaarborg bij een faillissement uitgebreid van 30 naar 40 procent. Bij een faillissement kan de ontlener dus 40 procent van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering.

Wat is nieuw?

  • De looptijd van de leningen die aflopen in 2020 kan worden verlengd met maximum twee jaar.
  • Privépersonen kunnen voortaan een lening van maximaal 75.000 euro verstrekken, in plaats van 50.000.
  • Een bedrijf kan met de Winwinlening 300.000 in plaats van 200.000 euro lenen.
  • De looptijd wordt flexibeler: tussen vijf en tien jaar in plaats van acht.
  • Ten slotte wordt de overheidswaarborg bij een faillissement uitgebreid van 30 naar 40 procent (tijdelijke maatregel).

Vriendenaandeel

Binnenkort zullen via de Winwinlening ook kapitaalparticipaties mogelijk zijn. Familie en vrienden zullen op die manier aangemoedigd worden om aandelen te verwerven in kmo’s.

Dezelfde bedragen die worden verstrekt als achtergestelde lening zullen ook als kapitaalparticipatie kunnen. De maxima per kredietgever en per onderneming blijven hetzelfde als voor de achtergestelde lening en kunnen niet worden gecumuleerd. Je zal er wel voor kunnen opteren om een deel van het bedrag als achtergestelde lening te verstrekken en een ander deel als kapitaal. En het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel? 2,5% belastingvermindering gedurende vijf jaar.

Welvaartsfonds

De Vlaamse Regering steekt bovendien ook zelf 240 mijoen euro in het Welvaartsfonds dat op lange termijn zal investeren in ondernemingen. Wie aandelen van hetfonds koopt zal gedurende 3 jaar van een belastingvermindering van 2,5% kunnen genieten, met een maximum van 1.000 euro per belastingplichtige. De aandelen gaan bij erfenis over aan 3%aan de erfgenamen en worden niet meegenomen in de globalisatie.

Een Winwinlening aanvragen kan via de aanvraagsite.

Contacteer ons als je meer informatie of hulp nodig hebt.

Op de hoogte blijven?