Onbeslagbaarheid van de hoofdwoning

Onbeslagbaarheid van de hoofdwoning
Houdt het risico op beslag van de gezinswoning u tegen om een activiteit als zelfstandige te starten? Gelukkig kunt u door de wet uw privévermogen vandaag makkelijker scheiden van uw beroepspatrimonium. Onder bepaalde voorwaarden wordt de hoofdwoning dan onbeslagbaar.
Betrokken beroepsactiviteiten
Deze bescherming van de woning geldt niet voor vennootschappen: alleen natuurlijke personen komen ervoor in aanmerking, namelijk handelaars en beoefenaars van ambachten en vrije beroepen. Bovendien moeten ze hun beroepsactiviteit uitoefenen:
- in hoofdberoep
- in België
Wat is vatbaar voor beslag?
De bescherming van de woning geldt voor:
de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige; dat is de plaats waar hij het grootste deel van het jaar verblijft
het gebouw waarvan de zelfstandige eigenaar, vruchtgebruiker of mede-eigenaar is
Als de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend op dezelfde plaats als de hoofdverblijfplaats, zal van de totale woningoppervlakte alleen de oppervlakte die gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden vatbaar zijn voor beslag. Als de oppervlakte die gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden:
minder is dan 30%, zal het volledige gebouw onbeslagbaar zijn
30% of meer is, zal alleen het gedeelte dat gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats niet vatbaar zijn voor beslag. Om de eigendom van het gebouw duidelijk op te delen in een privé- en een beroepsgedeelte, zal een basisakte moeten worden opgemaakt
Verklaring bij een notaris
Om zijn hoofdverblijfplaats te beschermen, moet de zelfstandige een verklaring van onbeslagbaarheid laten opmaken bij een notaris van zijn keuze. Deze formaliteit kost 1000 euro (500 euro voor de honoraria van de notaris en 500 euro voor de inschrijving van de verklaring).
Goed om te weten:
De bescherming van de woning geldt alleen voor schuldvorderingen die dateren van na de verklaring en houdt uitsluitend verband met de beroepsactiviteit van de zelfstandige.

Op de hoogte blijven?