Onbelast bijverdienen: niet hetzelfde voor de fiscus als voor de btw

Het is niet omdat u voor de fiscus te veel bijklust dat de btw-administratie dat ook vindt

Elke werknemer die minstens 4/5 werkt, elke zelfstandige in hoofdberoep en elke gepensioneerde mag voortaan bijklussen. De deeleconomie verwelkomt zelfs ronduit iedereen. Als u in 2019 met uw activiteit niet meer dan 6.250 euro per jaar verdient of maandelijks niet boven de grens van 520,83 euro verzeilt, komt de fiscus niet aan de deur kloppen. Maar dat is niet de enige voorwaarde.

Er zijn drie soorten inkomsten die voor het onbelast bijverdienen in aanmerking komen:
  • inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers
  • vergoedingen voor verenigingswerk
  • inkomsten uit de deeleconomie.

Afhankelijk van de categorie gelden soms andere regels. Wie bijklust in een sportvereniging kan bijvoorbeeld per maand 1.041,66 euro bijverdienen, terwijl de maximumgrens van 6.250 euro onveranderd blijft.

Grensoverschrijdend bedrag

Wie te enthousiast is en per jaar meer bijverdient, heeft een probleem. De fiscus beschouwt dan al zijn bijverdiensten van dat jaar én van het jaar daarop als een beroepsinkomen dat volgens de normale regels belast wordt. Weg appeltje voor de dorst.

Wie de maandgrens overschrijdt maar de volgende maanden minder verdient, zodat het jaarmaximum niet overschreden wordt, is beter af. In dat geval worden immers alleen die inkomsten van die bewuste maand als beroepsinkomen belast. Het volledige bedrag blijft uiteraard wel meetellen voor de berekening van het jaarbedrag.

In beide gevallen is het mogelijk om met bewijzen te komen aandraven waaruit de fiscus alsnog kan opmaken dat het toch niet om een beroepsinkomen gaat. Slaagt u daar niet in, dan zal u uiteraard ook sociale bijdragen moeten betalen.

De btw-administratie is soepeler

En uiteraard zal ook de btw-controleur geïnteresseerd toekijken. Door een rechtzetting hanteert de btw-administratie gelukkig sinds juli dezelfde inkomstengrenzen als hun fiscale collega’s. Wie dit jaar niet meer dan 6.250 euro per jaar verdient moet zich in principe niet laten identificeren voor de btw en vermijdt zo een aantal administratieve verplichtingen.

De administratie is bovendien soepeler aangezien geen rekening wordt gehouden met inkomsten uit verenigingswerk. Het kan dus best zijn dat u voor de fiscus de jaargrens hebt overschreden, terwijl u nog marge hebt voor de btw. De btw-administratie staat bovendien toe dat de jaargrens eenmalig 10% wordt overschreden.

Er is weliswaar een maar. Een natuurlijke persoon die al een activiteit uitoefent waarvoor btw-identificatie vereist is, kan geen gebruik maken van deze administratieve ontheffing in kader van de deeleconomie/occasionele diensten tussen burgers.

U twijfelt?

De circulaire over de deeleconomie en de occasionele diensten tussen burgers inzake btw, bevat een FAQ-lijst die uw vragen misschien beantwoordt. Raadpleeg ze hier.
Mocht u toch nog extra vragen hebben, bel ons dan gerust voor meer informatie en advies.

Op de hoogte blijven?