Nog een reden om je sociale bijdragen correct en tijdig te betalen

Verhoging van je sociale bijdragen niet langer fiscaal aftrekbaar

Tot vorig jaar kon je de wettelijke verhogingen, die door je sociaal zekerheidsfonds werden aangerekend, inbrengen als fiscaal aftrekbare beroepskost. Vanaf 1 januari dat niet meer mogelijk. De sociale bijdragen zelf blijven wel een fiscaal aftrekbare kost.

Wie als zelfstandige zijn sociale bijdragen te laat betaalt of wanneer blijkt dat je ten onrechte verminderde voorlopige bijdragen betaalde, vindt even later een betalingsherinnering in de brievenbus. Daarop staan niet alleen de bijdragen die je nog verschuldigd bent maar ook de verhogingen die het sociaal verzekeringsfonds in dat geval mag aanrekenen.

Is je schuld uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal niet vereffend, dan ben je meteen een verhoging verschuldigd van 3% op het onbetaalde gedeelte. Elk volgend kwartaal komt daar nog eens 3% bij, tot de bijdrage volledig afgerekend is. Wie op 31 december nog openstaande rekeningen heeft, krijgt daar bovenop nog een eenmalige verhoging van 7% aangerekend. Op die manier lopen de bedragen snel op.

Een vervelend bijverschijnsel in dit soort situatie is dat ook het ziekenfonds op de hoogte wordt gebracht. Daardoor dreigt ook de terugbetaling van je dokterskosten in het gedrang te komen.

Daar komt voortaan dus nog bovenop dat je de verhoogde bijdragen niet langer als beroepskost kan aftrekken.

Heb je hierover nog vragen? We helpen je graag.Op de hoogte blijven?