Nieuwe winstpremies in werking op 1 januari 2018

Nieuwe “winstpremies” in werking op 1 januari 2018
Via het zomerakkoord wilde de overheid de bestaande regeling inzake winstdeelnames hervormen en aantrekkelijker maken. In die context werd het nieuwe concept van “winstpremies” in het leven geroepen.
Dit nieuwe concept moet het ondernemingen enerzijds mogelijk maken om werknemers op een eenvoudige manier te laten deelnemen in de winst van de onderneming. Daartoe wordt de invoeringsprocedure in geval van toekenning van identieke winstpremies (dit betekent dat het bedrag van de winstpremie voor alle werknemers gelijk is, dan wel overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers) sterk vereenvoudigd.
Verder zullen de nieuwe winstpremies (para)fiscaal zeer gunstig behandeld worden.
Ter info: welk voordeel is nu het meest gunstig?
Bent u ook benieuwd hoe de nieuwe winstpremies zich verhouden in vergelijking met andere loonvoordelen zoals de loonbonus en warrants? Kijk dan even mee naar onderstaande berekeningen.


Puur cijfermatig
komen de winstpremies en de loonbonus CAO nr. 90 er het beste uit voor de werknemers.
Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat de invoering van de loonbonus onderworpen is aan strikte regels. Daar wil de overheid met de “nieuwe” winstpremies verandering in brengen.
Bovendien moet steeds gekeken worden naar de concrete bedoeling van de werkgever. Zo zijn bijvoorbeeld warrants louter cijfermatig minder gunstig dan de loonbonus of de nieuwe winstpremies; dit neemt niet weg dat zij hét verloningselement bij uitstek zijn om bijvoorbeeld individuele prestaties te belonen (daar waar de loonbonus en winstpremies collectief moeten worden toegekend).

Op de hoogte blijven?